späť

Prihlásené projekty

Naša reforma školstva - TRIEDY BUDÚCNOSTI.

7104 hlasov

Michalovce

číslo projektu: 67

Už máme dosť reforiem školstva, ktoré nič nezlepšujú. Na základe našej účasti vo veľkom európskom projekte ITEC budujeme slovenské Triedy budúcnosti. Dizajn tvoria žiaci. Pomáhajú aj pri realizácii, podobne ako...

Viac

Trvale zázemie pre organizovanie spoločenských aktivít a letná čitáreň

6835 hlasov

Lietava

číslo projektu: 83

Lietavský hrad je unikátne miesto zasadené na vysokom brale v romantickej krajine uprostred prírody. Komunita hradárov, ktorá tento objekt spravuje, sa usiluje o vytvorenie spoločenského priestoru priamo v hradnom paláci. Tento priestor bude...

Viac

Ako doma - komunitné centrum

5791 hlasov

Trnava

číslo projektu: 73

Pracujeme denne s viac ako tisíckou mladých ľudí, ktorí potrebujú pre svoj rast a dozrievanie vytvoriť neformálny priestor, ktorý by im umožnil spoločne sa zdieľať o svojich radostiach i starostiach, kde by spoločne kreatívne tvorili, aktívne...

Viac

eko-učebňa@deťom.sk

5763 hlasov

Trenčín

číslo projektu: 31

Projekt má za cieľ aktivitami v r. 2020 zlepšiť podmienky pre celoročné doplnkové vzdelávanie žiakov I. stupňa ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Areál Školského klubu v súčasnosti revitalizujeme na nový...

Viac

Pôjd

3385 hlasov

Spišská Belá

číslo projektu: 35

Cieľom projektu je zriadiť a prevádzkovať "Pôjd", miesto podobné platforme "HUB". V meste i okolí taký priestor chýba, bude spájať aktérov komunity z radov organizácii a neformálnych skupín. Aktivity sa budú...

Viac

Stretnutia v STREDcu

3333 hlasov

Dolný Kubín a okolie

číslo projektu: 7

Zámerom projektu je vytvoriť miesto pre mladých ľudí z okresu Dolný Kubín, v ktorom sa budú realizovať aktivity smerujúce k posilneniu občianskej angažovanosti, tvorbu dobrovoľníckych projektov, zisťovania a kritického posudzovania potrieb...

Viac

SEEDS Občianska Akadémia

2095 hlasov

Celé Slovensko

číslo projektu: 3

Zasievame semienka zvedavosti o veci verejné. Už v súčasnosti navštevujeme základné a stredné školy s interaktívnymi prezentáciami, ktorých cieľom je zvýšiť zapájanie mladých ľudí do verejného života....

Viac

Cena Absynt

1569 hlasov

Žilina

číslo projektu: 4

Cena Absynt vytvára priestor pre aktivizáciu študentov a žiakov z viac ako desiatich gymnázií sídliacich na území žilinskej župy. Cieľom projektu je ponúknuť nastupujúcej mladej inteligencii literatúru faktu v čitateľskej aj tvorivej...

Viac

Povolaním podnikateľ

1203 hlasov

Žilina

číslo projektu: 33

Zrealizovať vzdelávací program k podnikateľským zručnostiam pre mladých ľudí. Aktivity sú realizované s odborníkmi z podnikateľského prostredia, prepájajú sa v nich mladí ľudia so skúsenými podnikateľmi. Stretnutia...

Viac

Inovatívne to spolu zvládneme

944 hlasov

Rimavská Sobota

číslo projektu: 41

Vybudovanie centra pre poskytovanie vzdelávania, ktoré bude slúžiť ako zdroj inovácií pre vzdelávací proces v širšej komunite. Výmena poznatkov a skúseností medzi školami formou bádateľsky orientovaného...

Viac

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia