späť

Prihlásené projekty

Komu sa nelení, tomu sa zelení

550 hlasov

Bratislava

číslo projektu: 9

V komunitnom centre Centrum rodiny v Bratislave-Dúbravke rozbehneme cyklus praktického enviromentálneho vzdelávania spojeného s vytvorením komunitnej záhrady a sériou aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu ekologického povedomia a trvalo...

Viac

Na bicykli, kolobežke za zníženie uhlíkovej stopy a zmiernenie dopadov klimatickej zmeny

535 hlasov

Senec

číslo projektu: 61

Cieľom projektu je podporiť ekologické spôsoby dopravy do školy, bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek a revitalizovať ekosystém školského dvora. Na školskom dvore vybudujeme stojisko pre bicykle a kolobežky zabezpečené elektronickým...

Viac

Viac miest podporujúcich rodičov detí s poruchou sluchu včas

526 hlasov

Bratislava

číslo projektu: 82

Rodičia detí s čerstvou diagnózou “porucha sluchu” sú často izolovaní a zúfalí. Systémová podpora je nedostatočná. Chceme preto vytvoriť miesta, kde sa budú môcť obrátiť, cítiť sa prijatí a...

Viac

Šanca na trh práce

519 hlasov

Spišské podhradie

číslo projektu: 99

Organizácia Človek v ohrození dlhodobo poskytuje komplexné sociálne služby v marginalizovaných rómskych komunitách najmä na východnom Slovensku. Na základe svojich dlhodobých skúseností sa organizácia rozhodla...

Viac

Kniha, pes a príbehy v Malinove

514 hlasov

Malinovo

číslo projektu: 54

Projekt bude aktivizovať komunitu obyvateľov obce k spoločným dobrovoľníckym činnostiam zameraným na realizáciu pravidelných a nepravidelných čitateľských aktivít spoločne s využitím canisterapie pre rôzne vekové skupiny....

Viac

Inovatívne cesty pomoci osobám s demenciou a ich domácim opatrovateĺom

458 hlasov

Košice

číslo projektu: 93

Osoby nad 65 rokov žijú po diagnostikovaní demencie priemerne 4 až 8 rokov, niektorí aj viac ako 20 rokov. Demencia sa tak stáva záťažou nielen pre tých, ktorí ňou trpia, ale aj pre tých, ktorí sa na ich dlhodobej starostlivosti podieľajú....

Viac

Komunitný Trenčín

432 hlasov

Trenčín

číslo projektu: 6

Trenčín na korze má za sebou tri úspešné ročníky. Ide o moderný mestský trh inšpirovaný Dobrým trhom a Trnavským rínkom. Je to priestor, kde sa môžu odprezentovať lokálne značky, aj tie mladšie a...

Viac

Detská včelia škola Veľká Lehota

428 hlasov

Veľká Lehota

číslo projektu: 87

Obec Veľká Lehota chce v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Veľká Lehota otvoriť včelársky krúžok pre deti. Okrem učenia sa starostlivosti o včely vytvoria deti spolu s rodičmi, učiteľmi, zamestnancami obce a dobrovoľníkmi...

Viac

Revitalizácia vnútrobloku Mýtna/Šancová ulica Bratislava - Staré mesto

420 hlasov

Bratislava - Staré mesto

číslo projektu: 74

Občianské združenie Slušné byvanie Staré mesto vzniklo zápisom Ministerstva vnútra SR 18.07.2018 z iniciatívy nespokojných obyvateľov vnútrobloku Mýtna/Šancová v mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Zakladajúci...

Viac

Spolu to zvládneme

412 hlasov

Liptovský Mikuláš

číslo projektu: 19

Projekt je zameraný na medzigeneračné vzdelávanie a zbližovanie generácií mladých ľudí a seniorov v regióne Liptov. Chceme ním aktivizovať mladých ľudí pre spoluprácu a nadviazanie užšieho sociálneho kontaktu so...

Viac

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia