späť

Prihlásené projekty

eko-učebňa@deťom.sk

5763 hlasov

Trenčín

číslo projektu: 31

Projekt má za cieľ aktivitami v r. 2020 zlepšiť podmienky pre celoročné doplnkové vzdelávanie žiakov I. stupňa ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Areál Školského klubu v súčasnosti revitalizujeme na nový...

Viac

Učiaca záhrada

4626 hlasov

Nitra

číslo projektu: 46

Cieľovou skupinou projektu Učiaca záhrada sú deti predškolského veku. Jeho cieľom motivovať deti k poznávaniu prírody a jej ochrane, vytvárať u detí povedomie o ekológii a zdravom životnom štýle. Problémom je, že deti...

Viac

Pôjd

3385 hlasov

Spišská Belá

číslo projektu: 35

Cieľom projektu je zriadiť a prevádzkovať "Pôjd", miesto podobné platforme "HUB". V meste i okolí taký priestor chýba, bude spájať aktérov komunity z radov organizácii a neformálnych skupín. Aktivity sa budú...

Viac

Stretnutia v STREDcu

3333 hlasov

Dolný Kubín a okolie

číslo projektu: 7

Zámerom projektu je vytvoriť miesto pre mladých ľudí z okresu Dolný Kubín, v ktorom sa budú realizovať aktivity smerujúce k posilneniu občianskej angažovanosti, tvorbu dobrovoľníckych projektov, zisťovania a kritického posudzovania potrieb...

Viac

Prebuď prírodu medzi panelákmi!

2175 hlasov

Bratislava

číslo projektu: 86

Cieľom nášho projektu je vybudovať prostredie podnetné pre zdravý vývin detí a zároveň prepojiť komunity rodičov, zamestnancov mš s verejnosťou z blízkeho okolia škôlky. Máme zámer vzbudiť u detí i verejnosti...

Viac

SEEDS Občianska Akadémia

2095 hlasov

Celé Slovensko

číslo projektu: 3

Zasievame semienka zvedavosti o veci verejné. Už v súčasnosti navštevujeme základné a stredné školy s interaktívnymi prezentáciami, ktorých cieľom je zvýšiť zapájanie mladých ľudí do verejného života....

Viac

Precvič sa von

1971 hlasov

Veľký Slavkov

číslo projektu: 50

Cieľom projektu "Precvič sa von" je prispieť k začleneniu sa marginalizovanej skupiny mladých ľudí do spoločnosti. Šport, je jeden z najlepších socializačných prvkov. V našom zariadení sa nachádza mnoho talentov, ktoré ale v detstve...

Viac

Včelnica

1877 hlasov

Povina

číslo projektu: 59

Našim cieľom je vybudovať Apidomček v komunitnej včelnici v Povine. Apidomčeky sú unikátom nie len v Európe, ale aj vo svete. Apidomček bude prístupný verejnosti na tzv. apiterapie-dýchanie včelieho vzduchu, ktoré pomáha pri dýchacích...

Viac

DAJME ZELENI ZELENÚ A ZAHRAJME SA V TIENI STROMOV

1585 hlasov

Obec Záriečie

číslo projektu: 91

V súčasnosti v obci Záriečie neexistuje komunitný priestor, kde by sa mohli vzájomne spoznávať, stretávať a tráviť spoločne voľný čas všetky generácie.V časti obce Záriečie sa nachádza zanedbaný a dnes už...

Viac

Cena Absynt

1569 hlasov

Žilina

číslo projektu: 4

Cena Absynt vytvára priestor pre aktivizáciu študentov a žiakov z viac ako desiatich gymnázií sídliacich na území žilinskej župy. Cieľom projektu je ponúknuť nastupujúcej mladej inteligencii literatúru faktu v čitateľskej aj tvorivej...

Viac

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia