späť

Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste

6284 hlasov

Prešov

Inovatívnymi spôsobmi chceme riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti za pomoci mladých dobrovoľníkov zo stredných i vysokých škôl. Dobrovoľníci by podnikali rôzne výjazdy do spoločnosti spolu so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Tu sa bude prepájať „energia mladých a skúsenosti šedín“, umožní sa vytváranie medzigeneračných priateľstiev, v zameraní na sociálnu integráciu. Ďalej chceme pozornosť zamerať na ďalšiu skupinu seniorov s vážnou poruchou zdravia, ktorým už zdravie neumožňuje vychádzky mimo areál sociálneho zariadenia. Zvýšenie kvality ich života chceme dosiahnuť pomocou bazálnej stimulácie-zaúčanie dobrovoľníkov do tajov pomoci týmto seniorom.

Problém, ktorý projekt rieši

Odsúvanie seniorov s poruchou mobility a špeciálnymi problémami na okraj spoločnosti. Majú len malé možnosti výjazdov do spoločnosti, ak nie sú k dispozícii dobrovoľníci. Riešením je zaangažovať mladých ľudí na stredných i vysokých školách, aby mali chuť skvalitňovať život ľuďom so špeciálnymi potrebami v našom meste. Angažovať ich v projektoch, ktoré riešia potreby a problémy týchto ľudí s poruchami mobility. Naučiť mladých študentov, že aj oni môžu svojou energiou, zápalom, otvoriť nové možnosti, búrať bariéry predsudkov, i fyzické bariéry, v našom meste, ktoré sťažujú alebo znemožňujú ľuďom na vozíčku chodiť do spoločnosti. Ďalším problémom t. č. v konkrétnom zariadení nemajú špecialistu na bazálnu stimuláciu. Otvorenie nových možností cez vyškolenie 2 členov o. z. LÁSKAVÉ RUKY v kurze bazálnej stimulácie a následne zacvičenie dobrovoľníkov pre pomoc ťažko chorých, ktorí nemôžu ísť do spoločnosti, privedenie spoločnosti mladých k ich lôžkam či špeciálnym kreslám.

Organizácia: LÁSKAVÉ RUKY

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://www.domkad.eu

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia