späť

Ako doma - komunitné centrum

5791 hlasov

Trnava

Pracujeme denne s viac ako tisíckou mladých ľudí, ktorí potrebujú pre svoj rast a dozrievanie vytvoriť neformálny priestor, ktorý by im umožnil spoločne sa zdieľať o svojich radostiach i starostiach, kde by spoločne kreatívne tvorili, aktívne plánovali, prezentovali svoje dary a talenty svojim rovesníkom, rodičom i ľuďom zvonka. Priestor by bol využitý aj na stretnutia, oddych a workshopy pre rodičov žiakov i zamestnancov, oddych a vzájomné povzbudenie a spoznávanie sa, kvalitné využitie času. Aktivity zamerané na osobnostný rozvoj, bezpečné prostredie a dobrovoľníctvo sú hlavnou náplňou projektu. Žiť tu a teraz, pre teba, pre seba, pre nás - NAPLNO.

Problém, ktorý projekt rieši

Mladí ľudia strácajú osobný kontakt so sebou samým, s druhými a častokrát i s realitou, pretože väčšinu času prežívajú vo virtuálnom svete. Nemajú k dispozícii miesta, ktoré sú pre nich bezpečné a kde by mohli plnohodnotne a zmysluplne využívať svoj voľný čas a pracovať na osobnom a zrelom raste. Unikajú do obchodných centier, do partií, ktoré nie sú pre nich vhodné, žijú povrchne, čo je ovplyvnené nedostatkom času a pozornosti zo strany rodičov, ktorí sú kvôli pracovnej vyťaženosti zaneprázdnení. Mladí ľudia potrebujú miesto, kde sa cítia prijatí, bezpeční a kde môžu byť sami sebou a prežívať spoločné chvíle s tými, s ktorými sa vedia vzájomne potiahnuť a byť si inšpiráciou. Tak isto dospelí, či už sú to rodičia alebo zamestnanci, sú ovplyvnení hektikou dnešnej doby a povrchnosťou, ktorú žijeme. Nároky v zamestnaní sa zvyšujú na úkor kvality osobného života. Sme často zameraní na seba a nevnímame tých, ktorí žijú vedľa nás, nieto ešte tých, ktorí sú kdesi na okraji spoločnosti.

Organizácia: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave

Región realizácie projektu: Trnavský kraj

Web: http://www.ursulinky.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia