späť

Výstavba mladežníckeho strediska

5966 hlasov

Bratislava

Zámerom projektu je rekonštrukcia a výstavba mládežníckeho strediska na Miletičovej ulici. Projekt začal približne pred pol rokom a bude prebiehať počas najbližších 2 rokov. Cieľom je vystavať nové saleziánske stredisko s parkom pre mládež. Hlavnými dôvodmi pre výstavbu je nedostatočná kapacita a havarijný stav súčasného strediska a nedostatok zelene v areáli. Tento projekt je podnietení potrebou vybudovania vhodných priestorov pre výchovu mládeže pod vedením dobrovoľníkov, pre možnosť stretávania mladých ľudí a budovania spoločenstva, možnosť rôznych športových aktivít a v neposlednom rade priestor pre rodiny na oddych a priestor pre deti na hranie sa v parku.

Problém, ktorý projekt rieši

Problémom je zastaranosť priestorov, nedostatok miestností, nedostatok zelene, ekonomicky neefektívne riešenie kúrenia, nepraktické rozostavenie budov strediska. Pre nedostatočné množstvo miestnosti (5) nie je možné pri množstve ľudí ktorí navštevujú mládežnícke stredisko zabezpečiť priestory na stretávanie sa rôznych skupín v stredisku. Pre mládež vo veku 6-30 rokov ktorým sa Saleziáni don Bosca prioritne venujú je okrem stretávania sa s rovesníkmi pod vedením animátorov, dôležitý pohyb a po tejto stránke bolo mládežnícke stredisko nedostatočne vybavené keďže sa v ňom nachádza len jedno ihrisko veľké približne 8x20 m a priestor pre pár pingpongových stolov. Okrem toho sa v areáli nachádzajú dve betónové ihriska ktoré sú z dôvodu tvrdého povrchu nebezpečné pre malé deti a tiež ich nie je možne využívať počas chladnejších mesiacov. Na úkor betónových ihrísk bol v areáli nedostatok zelene ktorú by ocenili najmä mladé rodiny s deťmi.

Organizácia: Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://www.saleziani.sk/

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia