späť

Kniha, pes a príbehy v Malinove

514 hlasov

Malinovo

Projekt bude aktivizovať komunitu obyvateľov obce k spoločným dobrovoľníckym činnostiam zameraným na realizáciu pravidelných a nepravidelných čitateľských aktivít spoločne s využitím canisterapie pre rôzne vekové skupiny. Zároveň bude pre potreby realizácie aktivít upravený priestor altánku v parku a v rámci obce pribudnú knižné lavičky spoločne s knižnými búdkami pre možnosti zdieľania a požičiavania kníh. Obyvatelia obce budú zapojení aj do vytvárania knižky rozprávok pre deti, ktoré budú reflektovať historické udalosti, miesta a osobnosti z obce Malinovo a budú ilustrované deťmi a výtvarníkmi z Malinova. Aktivity projektu budú cielené na zlepšenie čitateľskej gramotnosti.

Problém, ktorý projekt rieši

Čítanie s porozumením, vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihám, zlepšovanie jazykového prejavu a rozhľadenosť je dôležitým predpokladom pre úspech v živote. Preto je potrebné rozvíjať tieto schopnosti v rámci celej populácie. Knižnica v obci Malinovo je využívaná iba sporadicky, pre malý okruh čitateľov prevažne v staršom veku a v obci existuje neformálna aktivita občanov obce „Knižnica na povale“, ktorá sa primárne zameriava na čítanie pre deti . Problémom je chýbajúci priestor pre realizáciu komunitných aktivít vnútorných, či vonkajších tak, aby boli do jeho realizácie zapojení aktívne obyvatelia obce z celého vekového spektra. Rovnako v obci chýbajú vhodné vonkajšie miesta pre realizáciu čitateľských aktivít (lavičky, altánky,...) v turisticky a rekreačne zaujímavých miestach (Anglický park, malý park, lokalita Žilíp a pod.), resp. vhodne dobudované miesta vyžadujúce si rekonštrukciu, v rámci ktorých bude možné realizovať čitateľské projekty.

Organizácia: Obec Malinovo

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://www.malinovo.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia