späť

Precvič sa von

1971 hlasov

Veľký Slavkov

Cieľom projektu "Precvič sa von" je prispieť k začleneniu sa marginalizovanej skupiny mladých ľudí do spoločnosti. Šport, je jeden z najlepších socializačných prvkov. V našom zariadení sa nachádza mnoho talentov, ktoré ale v detstve nemali príležitosť vyniknúť. Fitnes centrum, ktoré by z podpory vzniklo by bolo miestom, kde by si naši klienti mohli dokázať, že na to majú. Mohli by trénovať sebazaprenie a pevnú vôľu a prekračovať hranice, ktoré si sami v hlave stanovili, no rovnako socializovať sa s ostatnými. Pri cvičení by ich viedol tím dobrovoľníkov, ktorí sa fitnes športu venujú. Cieľom ich prípravy by boli lokálne súťaže, ktoré by sme v rámci obce zorganizovali.

Problém, ktorý projekt rieši

Konkrétny problém, s ktorým sa pri našej práci potýkame, je vylúčenie cieľovej skupiny na okraj spoločnosti, či zlý psychický a mentálny stav u cieľovej skupiny. Príčiny sú nasledovné: 1. zanedbaný ranný vývoj; 2. absencia najbližších osôb v rannom štádiu; 3. absencia vhodných vzorov či idolov. Stretávame sa s tým, že klienti nemajú žiaden životný cieľ, absentuje akákoľvek motivácia, chýba im vytrvalosť, trpezlivosť, sebavedomie, ďalej absencia hlbších vzťahov s blízkymi či ťažká integrácia do spoločnosti a z toho všetkého vyplývajúca neuplatniteľnosť na trhu práce. Človek potrebuje mať hobby a miesto kde relaxuje. Z praxe vieme, že šport, ktorý najviac fascinuje našich klientov je fitnes. Vo verejných fitkách sa ale stretávajú s diskrimináciou či opovrhnutím alebo im ani nie je umožnené tam trénovať. Ich sebavedomie to ešte viac zníži a brzdí ich to v rozvoji. Chceme s nimi pracovať aj po pracovnej dobe, a ak budú chcieť, posúvať ďalej ich hranice, rúcať bariéry a povzbudzovať ich.

Organizácia: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste" so sídlom vo Veľkom Slavkove

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://www.domnapolceste.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia