späť

Mestská biodiverzita

226 hlasov

Ružomberok

Pokles biodiverzity je celosvetový problém týkajúci sa rôznych biotopov, metské prostredie nevynímajúc. Napriek tomu dnes v mestách žije množstvo živočíchov, ktoré sú pre veľkú časť ľudí neznáme a málokto vie o ich dôležitosti pre ekosystémy, ale aj priamo pre človeka. V prípade pretrvávajúcej nevedomosti hrozí, že viaceré z nich budú naďalej znižovať početnosť a postupne sa z nášho okolia vytratia. Týka sa to rôznych druhov hmyzu, medzi ktorými je aj veľmi užitočná včela medonosná, ale aj viacerých menej známych opeľovačov. Zmenami v krajine trpia aj vtáky a plazy. Aktivitami projektu oboznámime deti a širokú verejnosť touto problematikou a naučíme ich pomáhať vybraným skupinám živočíchov.

Problém, ktorý projekt rieši

Mesto Ružomberok patrí medzi najznečistenejšie mestá na Slovensku. Znečistené a narušené životné prostredie vplýva na všetky jeho zložky a znižuje biodiverzitu mestského prostredia. Klesá početnosť a druhová diverzita hmyzu (najmä opeľovačov), vtákov, obojživelníkov a plazov. Živočíchy nemajú dostatočné možnosti na úkryt, prezimovanie a založenie novej generácie. Nedostatok opeľovačov spôsobuje nižšiu úrodu ovocia, zeleniny a iných plodín. Taktiež znižuje diverzitu kvitnúcich rastlín. V súčasnosti v našom regióne nie je organizácia, ktorá by uvedený problém riešila formou výchovy a vzdelávania v školách prostredníctvom zážitkových praktických aktivít.

Organizácia: Prameň poznania

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia