späť

Košický útulok pre zvieratá - miesto pre oddych, vzdelávanie a budovanie vzťahu k zvieratám.

6765 hlasov

Košice

Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov je už 19 rokov prevádzkovateľom košického útulku pre opustené zvieratá. Týmto projektom chce dokončiť priestor oddychovej zóny a náučného chodníka, ktorý bude slúžiť pre návštevníkov útulku na oddych vzdelávanie, budovanie komunitných vzťahov, vzťahu ku prírode a zvieratám. Za pomoci dobrovoľníkov, získaných prostriedkov a vlastných zdrojov sa dokončí a do vybaví zariadením prístrešok, informačné tabule náučného chodníka a výcviková psia dráha. Zakúpi sa aj záhradná technika na udržiavanie priestorov.Počas realizácie projektu sa uskutočnia dobrovoľnícke dni, vzdelávacie a výcvikové podujatia, ktoré budú aj po skončení projektu.

Problém, ktorý projekt rieši

Naša organizácia začala tohto roku z vlastných zdrojov, darov a pomoci dobrovoľníkov budovať oddychovú zónu a náučný chodník pre návštevníkov útulku, dobrovoľníkov na venčenie psov a žiakov škol. Tento zámer sa nám nepodarilo dokončiť pre nedostatok finančných prostriedkov a začínajúcej zime, Návštevníci útulku hlavne rodičia s deťmi, v prípade zhoršenia počasia sa nemajú kde uchýliť, preto po čase odchádzajú domov.

Organizácia: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Región realizácie projektu: Košický kraj

Web: http://www.uvp.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia