späť

Dobrovoľní rómski poradcovia pre rodiny s rómskymi deťmi

62 hlasov

Bystrá 11

Projekt svojou jedinečnosťou prispieva k prijímaniu a akceptovaniu identity rómskych detí, ktoré vyrastajú mimo svojej biologickej rodiny a sú vychovávané v nerómskom prostredí. Cieľom je zrealizovať stretnutie rómskych dobrovoľných poradcov (vytrénovaných mladých rómskych lídrov) s náhradnými nerómskymi rodinami s rómskymi detmi. Projekt rozvíja 3 cieľové skupiny: 1. rómske deti žijúce v nerómskych rodinách 2. nerómskych rodičov, ktorí prijali do svojej rodiny rómske deti a chcú im pomôcť v prijatí vlastnej identity 3. dobrovoľných rómskych poradcov, ktorí prechádzajú vzdelávaním v oblasti inklúzie Projekt umožňuje prepojenie a rozvoj týchto troch skupín a ich vzájomnú synergiu.

Problém, ktorý projekt rieši

Na organizáciu Od emócií k poznaniu sa často obracajú rodičia, ktorí vychovávajú rómske dieťa, že sa chcú dozvedieť viac a pomôcť deťom v rozvíjaní a prijatí identity dieťaťa. V súčasnosti je mimo svojej biologickej rodiny vychovávaných (detské domovy, profesionálne, pestúnske a adoptívne rodiny) viac než 14-tisíc detí. Podľa kvalifikovaných odhadov tvorí podiel detí s rómskym pôvodom až 60% . Síce existuje všeobecná príprava rodičov na adopciu a osvojenie, no nevenuje sa špecifikám prežívania detí s rómskym pôvodom. S témou Rómske dieťa v nerómskom prostredí pracujeme od roku 2015 aj prostredníctvom workshopov pre organizácie, ktoré pripravujú náhradných rodičov na adopciu. Tí často nie sú pripravení na zvládanie stereotypov a predsudkov v majoritnej spoločnosti. Deťom, ktoré vyrastajú mimo vlastnej rodiny sa totiž stáva, že sú síce rómske, ale ich pohľad na svoj pôvod je často ovplyvnený negatívnym postojom spoločnosti k rómskej komunite.

Organizácia: Od emócii k poznaniu, n.o

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: http://eduma.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia