späť

SEEDS Občianska Akadémia

2095 hlasov

Celé Slovensko

Zasievame semienka zvedavosti o veci verejné. Už v súčasnosti navštevujeme základné a stredné školy s interaktívnymi prezentáciami, ktorých cieľom je zvýšiť zapájanie mladých ľudí do verejného života. Sme presvedčení, že len aktívna účasť verejnosti a najmä (vzdelaná) generácia mladých ľudí, má šancu riešiť spoločenské neduhy. Finálnym cieľom je, aby sme interaktívne prezentácie zrealizovali na živo minimálne pred 9000 študentami. Ďalším cieľom je zriadenie interaktívnej web stránky, ktorá by mala fungovať ako študijná pomôcka pre študentov, no rovnako podstatné je, že môže napomáhať učiteľom v ich príprave na hodiny dejepisu, občianskej náuky, etiky, náboženstva a geografie.

Problém, ktorý projekt rieši

Nedostatočné občianske vzdelávanie, slabá vôľa participovať na veciach verejných. Mladí ľudia po dovŕšení 18.roku života nechápu zodpovednosť, ktorú im dáva sloboda. Odzrkadľuje sa to vo volebných preferenciách: Agentúra Focus, 2018/11 - takmer 12 % mladých voličov deklaruje, že by nešli voliť, 28 % respondentov nevie, resp. nie sú rozhodnutí, koho by volili. Tí, čo by volili, by najviac hlasov odovzdali extrémistom. Celková pasivita a nezáujem o veci verejné sa odráža aj v prístupe ku komunite, životu v meste, prostrediu v ktorom žijeme. Ako vyplýva z prieskumu MESA 10, učitelia sú demotivovaní riešiť so študentmi čokoľvek nad rámec osnov. Chýba im najmä čas a podpora na prípravu inovatívnych prístupov(www.analyza.todarozum.sk). Ako hlavný problém vidíme, že študenti vychádzajú zo škôl občiansky nevzdelaní a nepripravení.

Organizácia: Nezisková organizácia SEEDS

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: http://www.seedsnpo.org

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia