späť

Komunitný ekopark sv. Jána Pavla II.

5781 hlasov

Prešov

Vybudovanie ekoparku pre členov, sympatizantov OZ a verejnosť. Hlavný prínos projektu je vytvorenie priestoru pre vzdelávanie v oblasti ekológie a pre rozvoj pohybových aktivít pre deti. Vybudovaním náučno-senzorického chodníka a edukačnej záhrady môžeme hravou formou a názornými ukážkami zvýšiť povedomie o životnom prostredí a budovať tak pozitívny vzťah detí k prírode. Tento park bude verejnosti prístupný každý deň a vďaka atraktívnym edukačným tabuliam, bude môcť vzdelávanie prebiehať po celý čas. Celospoločenský prínos parku spočíva v jeho jedinečnosti a absencii v danej lokalite. Vďaka participácii dobrovoľníkov a miestnych ľudí budeme tiež viesť k spoločensky zodpovednému správaniu.

Problém, ktorý projekt rieši

Hlavným problémom je absencia zelenej plochy spojenej s náučnými prvkami a hracou plochou pre deti v danej lokalite. To ovplyvňuje vnímanie prírody u miestnych ľudí - nevybudovaný vzťah, ktorý zapríčiňuje v istých formách vandalizmus. Rovnako tak s pribúdajúcimi nákupnými centrami, vzrastá u ľudí pohodlnosť a konzumný spôsob života. Čo sa prejavuje najmä u detí, ktoré vyrastajú na sídliskách a nemajú možnosť tráviť čas mimo mesta. Vychádzame zo všeobecne známeho faktu, že ekoparky slúžia ako prevencia proti psychosomatickým problémom u dieťaťa. Hravý spôsob podávania eko-vzdelávania prispieva k zdravému pohybu a budovaniu si vzťahu k prírode. Z našich bohatých skúseností sme odpozorovali, že deti, ktoré trávili čas v prírode (napr. pri starých rodičoch) prejavovali väčšiu náklonnosť k tráveniu aktívneho času hrami v exteriéri.

Organizácia: "Marana Tha"

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://maranathapo.sk/

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia