späť

Hravý náučný chodník

5995 hlasov

Prešov

V rámci projektu by sme chceli vybudovať prírodnú učebňu a náučný chodník v priestoroch školskej záhrady. Snahou je zveľadiť škol. záhradu výsadbou stromov a kríkov a byliniek, lavičkami a náučnými tabuľami. V takto vybudovanej záhrade bude môcť prebiehať vyučovanie prírodovedných predmetov aj s názornými náučnými tabuľami, ktoré sú vhodné a žiadúce pre žiakov so sluch. postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, mentálnym postihnutím. Školský areál so záhradou budú žiaci využívať aj na voľnočasové aktivity počas pobytu vonku, popoludní v školskom klube aj internáte. Záhrada bude voľne dostupná pre rodičov a tiež bude ponúknutá na využívanie pre susediace ZŠ, MŠ a SŠ.

Problém, ktorý projekt rieši

Revitalizácia priestorov školského areálu a vybudovanie prírodnej učebne a náučného chodníka v školskej záhrade. Areál školskej záhrady tvoria veľké a nevyužité trávnaté plochy a veľká záhrada, ktorá je rozložená v rôznom teréne (rovina aj svah). Do terénu chceme vysadiť stromy a kríky, vybudovať chodník s náučnými tabuľami. Škola je internátneho typu, preto je areál využívaný celodenne počas týždňa, zdržiavajú sa tu aj rodičia, ktorí čakajú na svoje deti počas vyučovania.

Organizácia: Priatelia sluchovo postihnutých detí

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://spojenaskola.info/obc-zdruzenie/

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia