späť

Zelená učebňa - Ekodvor

5831 hlasov

Šahy

Hlavným cieľom projektu je šírenie environmentálnej výchovy u žiakov našej školy prostredníctvom modernej formy výučby. Zámerom projektu je vybudovať centrum environmentálnych aktivít na školskom dvore – ekotriedu, podnetné a motivačné prostredie, ktoré bude bezprostredne späté s prírodou a so životným prostredím detí. Školský dvor bude slúžiť žiakom ZŠ, učiteľom a rodičom na vyučovanie, ale aj na relaxáciu v popoludňajších hodinách. Projekt je zameraný na vybudovanie altánku a náučného chodníka. Altánok bude vybavený drevenými stolmi s lavičkami, tabuľou, počítadlom a rôznymi drevenými hrami. Náučný chodník bude zameraný na biodiverzitu okolia našej školy.

Problém, ktorý projekt rieši

Posledné merania prírodovednej gramotnosti našich žiakov (do ktorej environmentálna výchova jednoznačne patrí) v štúdii OECD PISA v roku 2012 ukázali, že Slovenská republika v roku 2012 dosiahla výkon na úrovni 471 bodov a medzi krajinami OECD sa tak umiestnila na 28.–31. mieste (z 34 krajín) a v medzinárodnom meradle všetkých zúčastnených krajín (65) na 39.-42. mieste. Výkon žiakov Slovenska v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín. Vhodnou stratégiou na rozvíjanie environmentálnych poznatkov i environmentálnej gramotnosti žiakov sú rôzne aktivizujúce metódy výučby, medzi ktoré patrí aj zážitkové vyučovane.

Organizácia: Združenie maďarských rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM

Región realizácie projektu: Nitriansky kraj

Web: http://zspongraczsahy.edupage.org/

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia