späť

Átrium v rómskej osade Orechov dvor

hlasov

Orechov dvor, Nitra

V rómskej osade Orechov dvor v Nitre žijú zanedbané deti, nechodia do MŠ a nemajú záujmové aktivity. Tu chceme zriadiť átrium - špeciálne zariadený priestor na realizáciu Montessori Katechéz pre 3 - 9 ročné deti, ktoré budú vedené lokálnymi terénnymi pracovníkmi. Projekt bude pozostávať z materiálneho zabezpečenia átria (detský nábytok, pomôcky, farbičky atď.) a z vyškolenia terénnych pracovníkov (formácia a supervízia našou lektorkou). Výsledkom bude rozbehnuté a zariadené átrium pre 3 - 9 ročné deti, kde budú deti vedené k duchovnému a osobnostnému rastu, k morálnym hodnotám a slušnému správaniu. Átrium bude napojené na našu sieť átrií a naďalej bude pod supervíziou nášho OZ.

Problém, ktorý projekt rieši

Osada vznikla pred 6 rokmi, keď mesto Nitra deložovalo "neprispôsobivých" občanov z mesta do okrajovej časti. V osade žije cca 400 marginalizovaných obyvateľov, z toho 130 detí. Zamestnanosť dospelých je 0%. Väčšina dospelých je drogovo závislých a nevedia sa adekvátne starať o svoje deti a rozvíjať ich zručnosti. Deti sú zanedbané, nemajú sociálne návyky, často vynechávajú školu aj škôlku, nie sú zapojené do mimoškolských aktivít, čo sme videli aj pri našej osobnej návšteve priamo v osade. Dlhodobo tu pracujú sestry Saleziánky, ktoré nás oboznámili so situáciou. Spolu so soc. pracovníkmi mesta prevádzkujú materské centrum pre deti od 0 do 3 rokov a matky. Mesto stavia komunitné centrum a prevádzkuje škôlku v osade, ktorú však deti navštevujú nepravidelne. Na prácu materského centra s deťmi do 3 rokov nenadväzujú žiadne mimoškolské aktivity pre predškolský a mladší školský vek. Tento vek je kľúčový pre rozvoj a utvrdzovanie hodnôt, ktoré budú základom pre ich ďalší život.

Organizácia: Átrium Dobrého pastiera

Región realizácie projektu: Nitriansky kraj

Web: http://www.katechezydp.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia