späť

Revitalizuj a skrášli svidnícky amfik

hlasov

Svidník

Za pomoci dobrovoľníkov, deti, rodičov a starých rodičov, žiakov základných, stredných a vysokých škôl a učiteľov chceme skrášliť areál svidníckeho amfiteátru. Zelenú trávnatú plochu chceme oživiť výsadbou kvetinového záhonu v tvare erbu mesta Svidník. Poškodené lavičky pripevníme a nahradíme novými. Vykonáme povrchovú úpravu náterom ekologickou akrylovou farbou. Skultúrnením hľadiska sa zlepší kultúrny a estetický zážitok všetkých účastníkov kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú na amfiteátri. Týmto projektom chceme aktivizovať všetky vekové kategórie, aby sme spoločnými silami zveľadili a skrášlili amfiteáter, ktorý postavili naši starí rodičia a my mladá generácia si vážime ich prácu.

Problém, ktorý projekt rieši

Revitalizácia areálu amfiteátru vo Svidníku, obnovením náteru a opravou poškodených lavičiek. Ozdobenie areálu erbom mesta Svidník. Príčiny vzniku tohto problému je zanedbaná starostlivosť zo strany kompetentných, nezáujem z ich strany o skultúrnenie tohto areálu, nedostatok finančných zdrojov. Návštevníci areálu sa necítia pohodlne a príjemne ak musia sedieť na poškodených a neošetrených lavičkách amfiteátru.

Organizácia: Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://www.rusinskyfestival.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia