späť

Motýlia záhrada s náučným chodníkom.

hlasov

Malacky

Nevyužívanú trávnatú plochu v centre mesta zmeníme princípmi permakultúry na Motýliu záhradu s náučným chodníkom. Zámer je pokračovaním revitalizácie areálu školy: Kláštorná záhrada, Piknikový park s cieľom zachovať zelené plochy, aj za cenu vyšších nákladov na údržbu. Záhrada bude tvorená vyvýšenými záhonmi z drevených hranolov s kvitnúcimi trvalkami a bylinkami, hmyzími domčekami a obydliami pre drobné vtáctvo. Kvapôčková závlaha bude vedená z vlastných pôvodných studní a kompost dodáme zo školských políčok. Masívne hranoly,s možnosťou sedenia, budú tvoriť zázemie pre komunitné projekty a neformálnu výuku. Pochôdzne plochy budú z mlatu. Záhrada bude slúžiť škole, partnerom a verejnosti.

Problém, ktorý projekt rieši

Zámerom projektu je zmeniť neestetickú plochu na kvitnúcu záhradu vyvýšených záhonov, plnú trvaliek a bylín s možnosťou sedenia pre 60 osôb. Dotknutá plocha je dlhodobo plánovaná na revitalizáciu, ktorú si škola určila v istých etapách tak, aby sa mohla aktívne uchádzať o viaczdrojové financovanie. V súčasnosti sú plne úspešne ukončené štyri projekty z deviatich exteriérových: Kláštorná záhrada, Piknikový park, Pohybová zóna a Ovocný sad. Zámerom školy je vytvoriť pre deti a širokú verejnosť prirodzené prostredie, ktoré má nielen dôležitú estetickú, výchovno - vzdelávaciu úlohu ale stáva sa existenčným trvalo udržateľným riešením pre 21. storočie. Jedinečným riešením je permakultúra. Osobná zodpovednosť a starostlivosť o životné prostredie je našou spoločnou výzvou.

Organizácia: Spojená škola sv. Františka Assiského

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://www.csmalacky.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia