späť

Zahrajme sa na včelára , alebo "O čom si včielky rozprávajú“

hlasov

Nové Zámky

Hlavným zámerom projektu je priblížiť  deťom fascinujúci život včiel. Projektové aktivity napomôžu k vyššej informovanosti o dôležitosti včiel, probléme ich úbytku, potrebe a spôsobe ochrany životného prostredia. Deti  získajú informácie a poznatky o včelích produktoch a ich využití v praktickom živote a liečiteľstve, ako aj o ich nezastupiteľnej funkcii v ekosystéme. Nezabudnuteľným zážitkom bude návšteva školskej včelnice prostredníctvom bezpečných presklených úľov, kde za prítomnosti skúseného včelára môžu deti na vlastné oči pozorovať skutočný život včiel, vidieť, ako žijú včely a čo všetko robia vo svojich úľoch. Pre najmenších bude z projektu vyvinutá spoločenská hra o živote včiel.

Problém, ktorý projekt rieši

Celosvetová populácia včiel je v ohrození vyhynutia, najmä kvôli nadmernému a nevhodnému používaniu pesticídov na úrode. Taktiež je problémom nadmerný nárast počtu parazitov, klimatické zmeny a ľudský zásah do prírody a to všetko prispieva k znižovaniu počtu včelstva na našej planéte. Vedci tvrdia, že ak to takto bude pokračovať môže to spôsobiť vyhynutie ľudskej rasy. Nepriaznivý stav je o to alarmajúcejší, že je generačný problém v zabezpečení mladých nástupcov včelárov. Nízky záujem o včelárenie, takmer žiadna informovanosť mládeže o živote a dôležitosti včiel viedlo OZ k dôvodu potreby riešiť tento nepriaznivý stavu osvetou.

Organizácia: Občianske združenie Mládež pre budúcnosť – Fiatalok a Jövőért polgári társulás- Youth for future

Región realizácie projektu: Nitriansky kraj

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia