späť

V tieni gaštanov

hlasov

Žilina

V areáli školy je dlhodobo verejnosti prístupný nevyužívaný zanedbaný priestor, v ktorom chceme vytvoriť miesto - park - pre odpočinok a stretávanie sa a spájanie komunity zamestnancov, obyvateľov sídliska a žiakov. So žiakmi a dobrovoľníkmi vysadíme: stromy - jedlé gaštany, červené javory, okrasné kríky, upravíme terén, osadíme lavičky a stoly. Toto všetkým umožní ich "vlastnoručne" vytvorený priestor si chrániť, ďalej rozvíjať a v tieni gaštanov pracovať na ďalších našich komunitných projektoch. Obyvatela sídliska nadobudnú príjemný a bezpečný priestor pre ich spoločný kvalitatívne lepší život, žiaci dlhodobú zodpovednosť a vzťah k životnému prostrediu.

Problém, ktorý projekt rieši

Absencia príjemného priestoru pre komunitu obyvateľov, rodičov, žiakov - v súčasnosti chýba miesto na oddych, stretávanie sa dospelých a detí, seniorov a návštevníkov školy. Príčinou je zanedbaný priestor, jeho minimálna úrdžba, skoro žiadne investície. Keďže škola je prirodzené miesto stretávania sa, je potrebné vytvárať "ostrovčeky" pokoja so zameraním na aktívne zapájanie sa do pracovných, výchovných a vzdelávacích činností verejnosti. Aktuálny stav neumožňuje žiadne využívanie priestoru, ba dokonca je nebezpečný tým, že na jeho mieste je trávou zarastený obrubník. (Ten využijeme na ohraničenie priestoru.) Kvôli skrášleniu tohoto prostredia plánujeme fasádu priľahlej budovy namaľovať.

Organizácia: Základná škola Jarná

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Web: http://www.zsjarna.edupage.org

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia