späť

Práca je šancou pre lepší život

hlasov

Rajec

Projekt je zameraný na dovybavenie pracoviska chránenej dielne, ktorá poskytuje zamestnanie znevýhodneným ľuďom. Aby sme boli schopní navýšiť pracovné miesta, uspokojiť dopyt, zabezpečiť kvalitnú prácu a vhodné podmienky pre zamestnancov s rôznym druhom znevýhodnenia je nevyhnutné vybaviť dielňu, zameranú na výrobu medovníkov a koláčov, miesičom na cesto a spotrebičmi na zachovanie kvality výrobkov. Koláče a medovníky sa predávajú v cukrárni, ktorá je taktiež chránenou dielňou, kde zamestnávame zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.

Problém, ktorý projekt rieši

Nezisková organizácia Labore sa v roku 2019 formálne odčlenila od viac ako 20 rokov pôsobiacej organizácie Áno pre život, aby zastrešila činnosti organizácie zamerané na zamestnávanie znevýhodnených. Projektom chceme riešiť problém zamestnávania znevýhodnených ľudí - dlhodobo nezamestnaných, bez kvalifikácie, zdravotne a sociálne znevýhodnených, osamelých rodičov, ľudí v preddôchodkovom veku. Títo ľudia majú problém vyriešiť svoju nepriaznivú situáciu, pretože nemôžu nájsť prácu, nemajú financie na bývanie a život. Je to začarovaný kruh, z ktorého dostať sa von im pomôže nové zamestnanie šité na ich potreby a možnosti. Momentálne organizácia prevádzkuje chránené dielne a cukráreň, kde poskytuje zamestnanie týmto ľuďom, dopyt je však väčší ako dokáže pokryť. Organizácia je v oblasti sociálneho zamestnávania jediná v regióne. Preto chceme rozšíriť výrobu a zriadiť druhú cukráreň, aby sme vytvorili nové pracovné miesta.

Organizácia: LABORE n.o.

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Web: http://www.labore.sk

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia