späť

#mamenato rozbehnúť komunitný život v malej dedinke a zachovať pôvodné tradície

hlasov

Čaka

Dobudovanie priestorov prírodného amfiteátra ako multifunkčného centra pre komunitný život obyvateľov obce a širšieho okolia ktorý bude využívaný na tieto účely: - trávenie voľného času v prírode pre všetky vekové kategórie - prezentácia historických tradícií v mikroregióne Laurentius (napr.dožinkový festival, vinobranie, domáca zabíjačka a pod) - prezentácia amatérskych divadiel a začínajúcich kapiel - organizovanie festivalov Plánované aktivity v rámci projektu: 1) interiérové úpravy: stavebné práce na dokončenie multifunkčnej miestnosti (šatňa a odkladací priestor) 2) exteriérové úpravy: vybudovanie pieskoviska, domček so šmýkačkou pre deti, minigolf, priestor pre kolky a šachovnicu

Problém, ktorý projekt rieši

1. Vytvorenie zóny pre komunitný život v obci - upraviť okolie amfiteátra tak, aby umožnil trávenie voľného času v prírode hlavne pre rodiny s detmi a mládež priamo v obci bez potreby cestovania. - deti a mládež zväčša voľný čas trávia pred TV a PC; za aktivitami ich musia rodičia voziť autom do väčších obcí alebo okresného mesta. Tiež by to malo byť miesto pre vzájomné stretávanie a spoločenský život všetkých vekových kategórii. 2. Podpora a rozvoj pôvodných tradícií v mikroregióne - zachovanie pôvodných tradícií formou ich prezentácie širšej verejnosti a vzbudenie záujmu u mládeže v ich pokračovaní. Amfiteáter poskytne priestor pre vystúpenia rôznych súborov. 3. Organizovanie koncertov a festivalov v prírode - v blízkom okolí žiadna obec nemá k dispozícií takéto vonkajšie priestory. Amfiteáter chceme ponúkať na prezentáciu aj amatérskym divadlám a začínajúcom hudobníkom.

Organizácia: Občianske združenie PAŽITE

Región realizácie projektu: Nitriansky kraj

Web: http://www.ozpazite.sk/kontakt/

Zdieľať projekt na facebooku


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia