späť

Mesto blízke ľuďom - rieka blízka mestu.

Sereď

Cieľom projektu je s pomocou dobrovoľníkov vytvoriť priestor pre oddych v prírode, v blízkosti centra mesta Sereď, v priamom kontakte s riekou Váh. Vytvoriť atraktívny priestor oddychovej zóny, nábrežia v tesnej blízkosti najväčšieho sídliska v meste Sereď s napojením na považskú cyklomagistrálu. Dlhodobo zanedbané a husto zarastené územie medzi protipovodňovou hrádzou a riekou Váh, ktoré ponúkalo úkryt pre drogovo závislé osoby vyčistíme, presvetlíme a odstránime náletové dreviny. Vybudujeme náučný chodník s info tabuľami o historických vodných mlynoch, ktoré kedysi v týchto priestoroch kotvili. Vyrobíme a osadíme tvarovo zaujímavé sedenie, ktoré ponúkne oddych s priamym výhľadom na rieku.

Problém, ktorý projekt rieši

Mesto Sereď leží priamo na rieke Váh, avšak rekreačný potenciál rieky takmer nevyužíva. Priestor medzi protipovodňovou hrádzou s cyklotrasou a riekou Váh, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti najväčšieho sídliska v meste je dlhodobo neudržiavaný, zarastený náletovými drevinami a krami. Tie vytvárajú fyzickú aj optickú bariéru medzi mestom a riekou a zároveň poskytujú úkryt bezdomovcom a drogovo závislým osobám. Miesto, ktoré by mohlo byť atraktívnym priestorom na oddych a pobyt v prírode sa tak stáva nebezpečným a obyvatelia mesta ho radia medzi problémové lokality v ankete Miesta strachu v meste Sereď. O strachu ľudí z "feťákov" pri prechádzaní sa po hrádzi občasne vychádzajú aj články v lokálnych médiách.

Organizácia: Slovenský skauting, 82.zbor Polaris, Sereď

Región realizácie projektu: Trnavský kraj

Web: http://skautisered.sk/


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia