späť

Sieť Bystriny

Bratislava

Cieľom projektu je podporiť udržateľnú, koordinovanú sieť Bystriny, ktorá prepája aktívnych občanov a iniciatívy po celom Slovensku a poskytuje im praktickú dpbrovoľnú pomoc pre riešenie lokálnych, nimi definovaných prípadov s presahom na obhajobu verejného záujmu. Cez praktickú pomoc a podporu aktívnych lídrov im poskytne zručnosti a kompetencie, posilní ich väzby a akcieschopnosť a vytvorí trvalé synergie naprieč Slovenskom, ktoré umožnia efektívnejšiu obranu verejného záujmu, posilnenie kompetencií a občianskeho sebavedomia. Projekt tak vytvára nástroje pre obnovenie dôvery naprieč Slovenskom a posilňuje tlak na fungovanie demokratických inštitútov právneho štátu.

Problém, ktorý projekt rieši

Globálne barometre ukazujú alarmujúci pokles dôvery v demokraciu a priepasť medzi elitou (mobilnou, vzdelanou a schopnou čeliť výzvam globalizácie) a väčšinovou populáciou (ktorá je viazaná na jedno miesto, menej schopná reagovať na následky globalizácie). Podobný vývoj vidieť aj na Slovensku. Od roku 2010 značne klesla spokojnosť občanov s fungovaním demokracie. Zároveň pozorujeme nárast tolerancie a podpory pre proti-systémové a extrémistické strany. Výskumy ukázali, že nárast extrémizmu súvisí s vnímaním vysokej miery korupcie. Zneužívanie moci, rozklad právneho štátu a pocit, že demokracia a jej inštitúcie pre bežných občanov nefungujú, sú živnou pôdou pre radikálov. Viera, že ĽSNS „zatočí“ s korupciou, bola jedným z hlavných dôvodov jej podpory vo voľbách 2016. Väčšina občanov si myslí, že demokracii by pomohla väčšia angažovanosť slušných ľudí. Mnohí aktívni občania – najmä z odľahlých častí SR - pociťujú izoláciu, frustráciu, bezmocnosť pri presadzovaní verejného záujmu.

Organizácia: tichá voda

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: http://www.bielavrana.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia