späť

HudbaSochaSídlisko

Bánovce nad Bebravou

Projekt Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša s názvom HudbaSochaSídlisko, je už tri roky fungujúca komunitná aktivita zameraná na tvorbu trvalej inštalácie plastík a tvorbu zážitkového parku vo vnútrobloku najväčšieho sídliska (9000 obyvateľov) v meste. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na tvorbu dobrovoľníkov z radov rodičov a obyvateľov sídliska pod vedením enviromentalistov a výtvarných umelcov, diela ktorých prispejú ku kultivovania priestoru v okolí školy a vo vnútrobloku. Súčasťou projektu je úprava terénu, výsadba drevín, osádzanie lavičiek a postupná premena priestranstva okolo školy na zážitkový park, amfiteáter a galériu pod šírim nebom.

Problém, ktorý projekt rieši

Areál školy postavenej vo vnútrobloku zanechali stavitelia bez akejkoľvek občianskej vybavenosti. Odvtedy ubehlo 30 rokov a dnes je stále pomerne zanedbaný. Okrem žiakov a rodičov školy ho využívajú aj obyvatelia okolitých domov, predovšetkým matky s maloletými deťmi. Priestor denne navštívi (v bezprostrednej blízkosti školy je pošta a 2/3 jej zákazníkov si cestu skracuje prechodom cez areál školy) temer 500 obyvateľov mesta, 200 žiakov a rodičov školy a desiatky obyvateľov okolitých domov. Od času, keď sme pred 3 rokmi areál v rámci projektu HudbaSochaSídlisko fáza I upratali (odstránenie hrdzavého pletiva, zasypanie stavebných jám, upratanie stavebného a iného odpadu), osadili v ňom lavičky a vysadili prvé stromy, stal sa vyhľadávaným miestom pre rodičov s deťmi, obyvateľov sídliska a mládež so záujmom o aktívne trávenie voľného času. Pri realizácii projektu HudbaSochaSídlisko fáza II sme počas 2 rokov vytvorili a osadili prvé plastiky a knižné búdky.

Organizácia: SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša

Región realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Web: http://www.zusdkbanovce.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia