späť

Pre Vás s Vami

Bratislava

Po dlhoročnom období práce s mladými ľuďmi priamo na uliciach a sídliskách otvárame náš nízkoprahový klub na sídlisku Krasňany v Rači. V projekte sa chceme zamerať na vybudovanie bezpečného priestoru pre trávenie voľného času mladých ľudí, participatívne a komunitné aktivity, sociálnu prácu v prípade náročných životných situácií či preventívnu prácu. Klienti tu nájdu podporu počas dospievania a chceme cez naše aktivity podporiť proces sebapoznávania, rozvoja komunity a ich vlastné zapojenie a participáciu na veciach verejných.

Problém, ktorý projekt rieši

Zrealizovali sme mapovanie potrieb mladých ľudí v Rači, rozprávali sme sa o ich potrebách, čo im v Rači chýba a ako sa vedia sami zapojiť. Rozprávali sme sa individuálne, vo fokusových skupinách a zapojili sme aj dôležitých dospelých. Najčastejšou odpoveďou bolo, že im chýba priestor, ktorý by bol ich, kde by mohli tráviť čas a prinášať svoje vlastné nápady. Toto v Rači chýba. Z našej skúsenosti z terénnej sociálnej práce na sídlisku Východné v Rači vieme, že mnohí mladí ľudia sa na ulici nudia, experimentujú s drogami, chodia "poza" školu, ničia verejný priestor, ale zároveň majú veľa nápadov, chcú byť aktívni, stretávať sa, niekam patriť. Nemajú priestor ani dôveryhodných ľudí, ktorí by im pomohli v náročných situáciach, ktoré súvisia s dospievaním a majú pocit, že sú vytláčaní na okraj a nikoho ich názor nezaujíma. Naše zistenia sme spracovali do Správy o stave mládeže v Rači, predstavili ich vedeniu mestskej časti BA - Rača a chceme aktívne prispieť k riešeniu aktuálnej situácie.

Organizácia: Mládež ulice

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://www.mladezulice.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia