späť

Spojme komunity odpadom

Poprad

Odpad je komodita, ktorá nás spája. Každý ho tvoríme, no čoraz viac ľudí tvorí z neho. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť v nových priestoroch popradského skateparku zázemie - lodný kontajner - ako pre prácu s odpadom - teda kreatívnu recykláciu, tak pre komunitné dianie ako kompostovanie, záhradky, koncerty, workshopy a kultúrne akcie. Téma kreatívnej recyklácie je v kruhoch našej komunity už známa, chceme však jej kontext posunúť ďalej a spojiť s ďaľšími atraktívnymi aktivitami, ktoré sú nám blízke a nevyužité priestory okolia nového skateparku sú ideálnym miestom spájania rôznych komunít a generácií, ktoré sa na recykláciu pozerajú len skrz farebné zberné nádoby.

Problém, ktorý projekt rieši

V popradskom skateparku sa stretáva množstvo mladých ľudí so zápalom pre tento pomerne nový šport. Spolu s nimi prichádzajú aj rodičia a každý má so sebou minimálne jednu plastovú fľašu. Vzhľadom na to, že sú v priestoroch umiestnené iba dva malé koše to tam vyzerá čoraz viac ako na smetisku. Z vlastnej iniciatívy sme tam priviezli zbernú nádobu na plasty, nemáme však kapacity ju pravidelne odvážať a miestna odpadová firma sa tam zberným autom nedostane. Priestor je totiž dostupný iba cyklistickým chodníkom (čo je ďaľšia komunita). Príčinou tohto problému je podobne ako inde, nazeranie na odpad ako na niečo, čo po zahodení zmizne a zároveň zlá infraštruktúra zberu a separácie odpadu v krásnom okolí prerastenom zeleňou.

Organizácia: Zaujímam sa (I care)

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://www.recyklator.org


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia