späť

Komunitné záhrady tradičných liečivých bylín

Kláštor pod Znievom

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a dlhodobé udržiavanie komunitných bylinkových záhrad v obci. Vedľajší cieľ: Vedľajším cieľom projektu je prepojiť komunity obce pri environmentálnej a pre obec historicky významnej činnosti obnovy bylinárskeho remesla. Projekt vytvára dve komunitné bylinkové záhrady, v ktorých sú pestované druhy liečivých bylín typických pre oblasť Turca. Významnou a prioritnou súčasťou projektu je prepojenie troch rôznych komunít obce, pri obnove bylinkárskeho remesla na báze dobrovoľníctva. Zapojenými komunitami sú žiaci základnej školy, klub dôchodcov a ľudia s ťažkými životnými osudmi žijúci v dome občianskeho združenia Dobrý pastier.

Problém, ktorý projekt rieši

Identifikované problémy: 1. Environmentálny problém úbytku historicky významných liečivých bylín v okolí obce ako aj v celej oblasti Turca 2. Potreba poukázania na tento problém a vzbudenie záujmu najmä u mladých o remeslo bylinkárstva, ktoré je významnou súčasťou histórie obce. 3. Slabá prepojenosť troch dobrovoľníckych skupín pôsobiacich v obci. 4. Malý počet komunitných priestorov obce, kde by sa mohli stretávať obyvatelia obce ako aj návštevníci obce Environmentálna potreba problému úbytku liečivých bylín nieje v súčastnosti riešená. V obci sa nachádzajú komunitné priestory ale ich počet je nedostatočný a existuje potreba zväčšenia ich počtu.

Organizácia: Obec Kláštor pod Znievom

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Web: http://www.obecklastor.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia