späť

Malý robotik, veľká budúcnosť

Bratislava

Dobrovoľníci Klubu Detskej Nádeje pravidelne trávia čas s hospitalizovanými deťmi spoločnými hrami a zábavou. Okrem toho organizujeme tábory a víkendové akcie určené pre kardiologických a onkologických pacientov a ich súrodencov. Aby zábava nabrala zmysluplnosť, chceme čas strávený s deťmi využiť aj na edukáciu, tiež na rozširovanie ich zručností a schopností. Našim projektom chceme v deťoch vzbudiť záujem o informatiku a robotiku. Hlavným cieľom je efektívnym trávením času a hravou formou deti naučiť základom programovania, robotiky, rozšíriť ich technické a matematické schopnosti, viesť ich k analytickému mysleniu a posilovať ich schopnosti riešiť problémy.

Problém, ktorý projekt rieši

Radi by sme našim projektom vyriešili hneď tri problémy: 1. Čas, ktorý deti musia stráviť v nemocnici, môže byť pre ne plný traumatizujúcich zážitkov vzhľadom na nemocničné prostredie a ich chorobu, no zároveň aj plný nudy a samoty, najmä vo večerných hodinách. Deti sú vytrhnuté zo svojho bežného života, od školy, kamarátov a rodinného prostredia, nemôžu viesť plnohodnotný život. 2. Druhý problém sa týka sveta plného technológií, ktorých bude v budúcnosti len pribúdať. Okrem toho sa technológie neustále posúvajú rapídnou rýchlosťou vpred a už teraz je nedostatok ľudí, ktorí im rozumejú. Vychádzame zo štúdií, ktoré hovoria o nedostatku programátorov a IT špecialistov, ako aj o postupujúcej robotizácii. 3. Tretím problémom je dlhodobá hospitalizácia, ktorá môže znamenať značnú finačnú záťaž pre celú rodinu. Jeden rodič väčšinou musí ukončiť svoj pracovný pomer, aby sa mohol venovať dieťaťu. Plat druhého rodiča musí vystačiť pre všetkých, vrátane nákladov na drahú liečbu.

Organizácia: Klub Detskej Nádeje

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj, Celé Slovensko

Web: http://www.kdn.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia