späť

Online a offline terénna práca

Bratislava

Projekt je tvorený dvoma skupinami aktivít, a to ONLINE aktivitami, ktoré využívajú formy online komunikácie dostupnej pre mladých ľudí (videá, podcasty, články, stream). Druhou časťou projektu sú OFFLINE aktivity, realizované na Obchodnej ulici, formou informačných a preventívnych aktivít zameraných na drogovú problematiku u mladých ľudí.

Problém, ktorý projekt rieši

Náš projekt sa zameriava na poskytovanie inovatívnych foriem prevencie a intervencie drogových závislostí u mladých ľudí v online a offline priestore.Chceme sa priblížiť mladým ľuďom, ktorí využívajú internet a mladým, ktorí sa pohybujú v rizikových miestach Bratislavy, kde sú ohrození rôznymi patológiami.Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za rok 2018 100 samovražedných pokusov za prítomnosti alkoholu u mladých ľudí do 30 rokov a 39 dokonaných samovrážd za prítomnosti alkoholu u tejto cieľovej skupiny.V prvom polroku 2019 sme na IPčko.sk mali 913 kontaktov o samovražde,v 673 prípadoch boli prítomné drogy,v 301 prípadoch išlo o život.Alkohol a drogy predstavujú pre mladých zvládaciu stratégiu. Internet je prvé miesto, kde mladí ľudia hľadajú pomoc a odpovede na svoje otázky.Prostredníctvom nášho projektu Online terénna práca mapujeme online priestor.Naši „online tereňáci“ zaznamenali enormný nedostatok pomáhajúceho obsahu s relevantnými informáciami o možnostiach pomoci.

Organizácia: IPčko

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj, Celé Slovensko

Web: http://www.ipcko.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia