späť

Integrácia a poskytovanie bývania pre ľudí bez domova

Bratislava

Medzi hlavné ciele Integračného programu a projektu Housing Cverna je začlenenie ľudí bez domova späť do spoločnosti a poskytovanie bývania. V súčasných podmienkach je takmer nemožné, aby si človek v zložitej sociálnej situácii našiel sám bývanie a aj si ho dlhodobo udržal. V roku 2020 preto vyčlení magistrát hlavného mesta Bratislava "x" bytových jednotiek pre OZ Vagus z dôvodu dlhoročnej a aktívnej spolupráce. Na základe našich skúsenosti a výsledkov vieme, že bývanie a intenzívne sociálne poradenstvo je najrýchlejšia a najefektívnejšia cesta ako ukončovať bezdomovectvo. Cieľom tohto projektu je umožniť ľuďom bez domova riešiť svoju sociálnu situáciu a začleniť sa späť do spoločnosti.

Problém, ktorý projekt rieši

Jedným z hlavných cieľov OZ Vagus je téma bývania pre ľudí bez domova. V súčasnosti je však dostupnosť adekvátneho bývania problémom aj pre ľudí, ktorí majú zamestnanie a sú v stabilnej sociálnej situácii. Problém s dostupnosťou bývania v mestských nájomných bytoch výrazne ovplyvňuje bezdomovectvo na Slovensku. V súčasnosti mesto Bratislava disponuje cca tisíc mestskými bytmi, ktoré ani zďaleka nepokrývajú potrebné kapacity. (Pre porovnanie, Viedeň ich má 60 000) Počas predošlých integračných procesov túto potrebu združenie realizovalo cez poskytovanie pomoci so zabezpečením bývania na ubytovniach pre ľudí bez domova. Tento typ bývania nie je vhodným riešením z dlhodobého hľadiska, a to rovnako pre nedostatok súkromia a pocitu bezpečia (bývanie v ubytovniach za zdieľanú izbu sa pohybuje okolo 150 eur mesačne a často s neznámymi ľuďmi. Absentuje preto možnosť vytvorenia vzťahov a dôvery).

Organizácia: OZ Vagus

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://www.vagus.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia