späť

Včasná intervencia - včasná podpora

Hnúšťa

Možnosti podpory pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom včasnej intervencie sa do povedomia odbornej a laickej verejnosti dostávajú v nedostatočnej miere. Projekt vytvorí priestor na budovanie podpornej siete pre rodiny, priestor na informovanie, vzdelávanie a stretávanie sa kompetentných v záujme vytvorenia vysokokvalitného systému včasnej intervencie v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca a Veľký Krtíš.

Problém, ktorý projekt rieši

Službu včasnej intervencie v našom regióne poskytujeme od septembra 2016. Momentálne máme v starostlivosti 30 rodín z okresov Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Lučenec. Ak vychádzame z predpokladov, opierajúc sa o ďalšie zdroje (Správa o stave včasnej intervencie na Slovensku) podiel detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom na zdravej populácii zodpovedá 3,5 %, je počet rodín, ktoré sa k službe dostali veľmi nízky. Táto skupina detí má potenciál sa rozvíjať len za predpokladu, že rodina dostane včas dostatok informácií a podpory. Z vlastnej skúsenosti vieme, že rodiny sa k informáciám dostávajú z rôznych zdrojov, pričom informácie o službe včasnej intervencie len výnimočne dostávajú od pediatrov. Zdravotníctvo je pritom primárnou oblasťou, ktoré indikuje zdravotné znevýhodnenie dieťaťa.

Organizácia: ATHÉNA

Región realizácie projektu: Banskobystrický kraj

Web: http://www.dedeso.sk


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia