späť

Prihlásené projekty

Naša reforma školstva - TRIEDY BUDÚCNOSTI.

7104 hlasov

Michalovce

číslo projektu: 67

Už máme dosť reforiem školstva, ktoré nič nezlepšujú. Na základe našej účasti vo veľkom európskom projekte ITEC budujeme slovenské Triedy budúcnosti. Dizajn tvoria žiaci. Pomáhajú aj pri realizácii, podobne ako...

Viac

Trvale zázemie pre organizovanie spoločenských aktivít a letná čitáreň

6835 hlasov

Lietava

číslo projektu: 83

Lietavský hrad je unikátne miesto zasadené na vysokom brale v romantickej krajine uprostred prírody. Komunita hradárov, ktorá tento objekt spravuje, sa usiluje o vytvorenie spoločenského priestoru priamo v hradnom paláci. Tento priestor bude...

Viac

Košický útulok pre zvieratá - miesto pre oddych, vzdelávanie a budovanie vzťahu k zvieratám.

6765 hlasov

Košice

číslo projektu: 38

Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov je už 19 rokov prevádzkovateľom košického útulku pre opustené zvieratá. Týmto projektom chce dokončiť priestor oddychovej zóny a náučného chodníka,...

Viac

Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste

6284 hlasov

Prešov

číslo projektu: 84

Inovatívnymi spôsobmi chceme riešiť problémy odsúvania seniorov s poruchou mobility na okraj spoločnosti za pomoci mladých dobrovoľníkov zo stredných i vysokých škôl. Dobrovoľníci by podnikali rôzne výjazdy do...

Viac

Hravý náučný chodník

5995 hlasov

Prešov

číslo projektu: 25

V rámci projektu by sme chceli vybudovať prírodnú učebňu a náučný chodník v priestoroch školskej záhrady. Snahou je zveľadiť škol. záhradu výsadbou stromov a kríkov a byliniek, lavičkami a náučnými tabuľami. V...

Viac

Výstavba mladežníckeho strediska

5966 hlasov

Bratislava

číslo projektu: 57

Zámerom projektu je rekonštrukcia a výstavba mládežníckeho strediska na Miletičovej ulici. Projekt začal približne pred pol rokom a bude prebiehať počas najbližších 2 rokov. Cieľom je vystavať nové saleziánske stredisko s parkom pre...

Viac

Zelená učebňa - Ekodvor

5831 hlasov

Šahy

číslo projektu: 16

Hlavným cieľom projektu je šírenie environmentálnej výchovy u žiakov našej školy prostredníctvom modernej formy výučby. Zámerom projektu je vybudovať centrum environmentálnych aktivít na školskom dvore – ekotriedu,...

Viac

Záhrada umenia

5818 hlasov

Detva

číslo projektu: 65

Zámerom projektu Záhrada umenia je enviromentálne orientovaná revitalizácia nevyužitého vonkajšíeho priestoru pri Dome umenia Arteska v Detve. Cieľom je vybudovať miesto, ktoré bude slúžiť na realizáciu umeleckých,...

Viac

Ako doma - komunitné centrum

5791 hlasov

Trnava

číslo projektu: 73

Pracujeme denne s viac ako tisíckou mladých ľudí, ktorí potrebujú pre svoj rast a dozrievanie vytvoriť neformálny priestor, ktorý by im umožnil spoločne sa zdieľať o svojich radostiach i starostiach, kde by spoločne kreatívne tvorili, aktívne...

Viac

Komunitný ekopark sv. Jána Pavla II.

5781 hlasov

Prešov

číslo projektu: 28

Vybudovanie ekoparku pre členov, sympatizantov OZ a verejnosť. Hlavný prínos projektu je vytvorenie priestoru pre vzdelávanie v oblasti ekológie a pre rozvoj pohybových aktivít pre deti. Vybudovaním náučno-senzorického chodníka a edukačnej...

Viac

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia