Ďakujeme za každý z vašich 112 080 hlasov, Podporili ste projekty, ktoré zlepšia život vo vašom okolí.

Kto sme?

Sme tím Nadácie Slovenskej sporiteľne. od roku 2004 rozvíjame občiansku spoločnosť a podporujeme komunity. Podporujeme vzdelávanie, sociálnu pomoc, ochranu zdravia, životného prostredia, šport a kultúru. Spolu vytvárame modernú a zodpovednú krajinu.

Pozrite sa, koho sme už podporili v minulosti.

Archív projektov

Aké projekty sme hľadali tento rok?

Verejnoprospešné a zodpovedné. Projekty, ktoré mali v sebe aj kus inovatívnosti a odhodlania robiť veci inak = lepšie a efektívnejšie. Pridanou hodnotou bolo aj dobrovoľníctvo. Hľadali sme nápady, ktoré prispeli k reálnej zmene života v tvojom meste, obci či komunite v duchu našej tohtoročnej témy Mesto blízke ľuďom a budú realizované od marca do októbra 2020. Projekt musel spadať do jednej z týchto kategórií:

Rozvoj životného prostredia a komunít

 • - inovácie v riešení environmentálnych problémov
 • - environmentálne orientovaná revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom vytvoriť komunitný priestor
 • - komunitné záhrady, vnútrobloky v obytných štvrtiach, obnova sadov, výsadba mestských lúk
 • - obnova a realizácia náučných chodníkov
 • - komunitné kompostéry, zero waste prístupy
 • - mestské včely

Inovácie v sociálnej oblasti

 • - inovácie v riešení sociálnych problémov komunity
 • - integrácia znevýhodnených skupín
 • - streetwork, včasná intervencia, swap, integrované bývanie

Komunitné vzdelávanie

 • - rozvoj kritického myslenia rôznych skupín komunity
 • - medzigeneračné vzdelávanie, rovesnícke vzdelávanie
 • - vzdelávanie k občianskej zodpovednosti
 • - kreatívne komunitné akcie so vzdelávacím prvkom

Plné znenie grantovej výzvy
(3,2 MB pdf súbor)

Koľko a koľkým sme prispeli?

Podporili sme 25 projektov po 8 000 € celkovou sumou 200 000 €. Z nich 15 vybrala hodnotiaca komisia a 10 verejnosť v SMS hlasovaní. Ďalších 50 000 € išlo na podporu 10 zamestnaneckých projektov po 5 000 €. Celkovo sme rozdelili na #mamnato granty čiastku 250 000 €.

Kto mohol požiadať o grant?

Jedna organizácia mohla v tomto grantovom kole prihlásiť len 1 projekt. Ak ich niekto poslal viac, zaradená bola len tá žiadosť o grant, ktorá bola podaná prvá. Ostatné neboli zaradené. Rovnako nemohla o grant žiadať organizácia, ktorá už žiadala o grant v grantovom programe pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne aj keď išlo o rôzne projekty.

Typy organizácií, ktoré mohli požiadať o grant:

 • - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • - nadácia
 • - občianske združenie
 • - účelové zariadenie cirkvi
 • - neinvestičný fond
 • - škola
 • - mesto, obec
 • - centrum voľného času

„Grant mamnato nám pomohol vystavať útulok pre opustené psíky v Detve, ktoré by inak skončili na ulici.”

Petra Longauerová,
Zvieratkovo SK o.z.

Aké sú dôležité dátumy a deadliny?

Prihlasovanie
1. - 31. októbra 2019
Vyhodnotenie
4. novembra 2019 - 10. januára 2020
SMS hlasovanie
20. - 31. januára 2020
Výsledky
do 4. februára 2020
Podpis zmlúv
5. februára - 13. marca 2020
Realizácia
15. marca - 31. októbra 2020
Správa a vyúčtovanie
do 31. októbra 2020

„Grant mamnato nám pomohol vystavať útulok pre opustené psíky v Detve, ktoré by inak skončili na ulici.”

Petra Longauerová,
Zvieratkovo SK o.z.

Ako boli projekty hodnotené?

Z prihlásených projektov bolo 341 oprávnených. Nezávislá odborná komisia z nich v termíne od 4. novembra 2019 do 19. januára 2020 vybrala tie najlepšie projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v mestách, obciach, či komunitách. Na základe hodnotiacich kritérií uvedených v grantovej výzve komisia vybrala 15  najlepších projektov, ktoré získali grant a ďalších 100 projektov posunula do verejného SMS hlasovania. Ďalšie granty tak získalo 10 projektov s najvyšším počtom SMS hlasov.


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia