V bádaní nás nič nezastaví

Malacky, Revúca, Stará Ľubovňa, Trebišov


Naše skúsenosti zdôrazňujú prepojenie detí a mládeže s objavovaním prírody, ktoré prispieva k psychickej aj fyzickej pohode aj v tomto náročnom období. V aktuálnom projekte umožníme zapojiť sa 4 školám so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) do medzinárodného programu GLOBE a podporíme tak učenie vonku v čase pandémie. Školy získajú zaškolenie do programu a princípov bádateľsky orientovanej výučby (ďalej BOV), metodické materiály, pomôcky a neoceniteľnú podporu komunity pedagógov a odborníkov GLOBE. Žiaci zapojených škôl budú mať možnosť rozvíjať svoje vlastné schopnosti v oblasti riešenia problémov, komunikácie, spolupráce, občianskeho a environmentálneho povedomia.

Problém, ktorý projekt rieši

Problémom sú: -sťažené podmienky na rozvoj schopností žiakov zo SZP počas dištančného vzdelávania -nízka prírodovedná gramotnosť (prieskumy OECD PISA 2018) -chýbajúca podpora pre učiteľov pri zavádzaní nových prvkov do výučby. Príčiny: -nedostatočné materiálne vybavenie škôl so žiakmi zo SZP, umocnené počas dištančného vzdelávania -sociálne izolujúcimi opatreniami Covid sťažený rozvoj základných kompetencií žiakov zo SZP -slabá sieť podporných programov pre vzdelávanie učiteľov. Riešenie: -zavedenie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, s dôrazom na BOV (štúdie OECD Dumont et al. 2010), -materiálna pomoc pre školy so žiakmi zo SZP -metodická podpora pedagógov pri realizácii nových foriem dištančného vzdelávania, -prepojenie škôl s podobnými školami v rámci celého SR.

Organizácia: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Web: www.daphne.sk

Vyška grantu: 9 280.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia