Prima ide ďalej

Bratislava


Počas I. a II. vlny pandémie koronavírusu COVID-19 sme zistili, že v ťažkých časoch sa žiaľ musíme v prvom rade obracať na všetkých našich podporovateľov, súkromné osoby, ktorým osud ľudí na ulici a v núdzi nie je ľahostajný. Štát reflektoval na ich potreby iba povrchne, pomoc nie je flexibilná a včasná. OOPP ale aj potraviny, ktoré sme klientom distribuovali sme museli získavať vo väčšine po vlastnej osi. Vďaka práci sociálnych pracovníkov v teréne sa vírus nešíril medzi ľuďmi bez domova a neprichádzalo k stratám. Teraz potrebujeme riešiť stav, v ktorom sa ľudia kvôli pandémii ocitli. Je potrebná psychologická podpora a podpora zdravia priamo v teréne, podpora v procese resocializácie.

Problém, ktorý projekt rieši

Pandémia COVID-19 spôsobila, že sa zastavili mnohé procesy vedúce k resocializácii našich klientov, obmedzilo sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kríza mnohých ľudí sa ešte viac prehĺbila a niektoré z opatrení vlády vedú k zvýšeniu kriminálnej činnosti (malé krádeže) z takých banálnych dôvodov akým je napr. hlad a nemožnosť žobrať na uliciach. Ľudia sa ocitli v hlbokej neistote. Počas pandémie koronavírusu stúpol počet našich klientov o takmer 50%. Na porovnanie uvádzame, že kým počas minulého roka sme v priebehu celého roka 2019 zlikvidovali 305 kg infekčného odpadu, v tomto roku sme len za 3 mesiace zlikvidovali presne 125kg infekčného odpadu. Rastie počet klientov, rastie dopyt po materiáli ktorý klientom poskytujeme, rastie dopyt po ošetrení v teréne, po psychologickom poradenstve. Všetky opatrenia vlády smerujú k ľuďom, ktorý sú zaradení do systému, no žiadne k ľuďom, ktorý sú mimo neho. Žijeme v dobe, kedy nie je priestor na to, aby sme ľudí rozdeľovali, ale spájali.

Organizácia: Občianske združenie Prima

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: www.primaoz.sk

Vyška grantu: 5 200.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia