PRERODkáraNÁDEJdáva-mobilný nízkoprah

Ružomberok


Kontakt s deťmi počas 1.vlny COVID pandémie, bol do značnej miery v inštitucionálnom prostredí obmedzený. Napriek tomu deti nestratili svoje sociálne potreby a problémy mnohých ohrozených detí sa prehĺbili a naakumulovali. PREROD vždy stál pri týchto deťoch a ich rodinách a v prvej vlne sa nám okrem online formy, na ktorú sme hneď nabehli po uzavretí škôl, osvedčil bezprostredný kontakt s deťmi v ich prirodzenom vonkajšom prostredí a prírode. Pomocou mobilného nízkoprahu budeme spolu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta oslovovať skupiny detí a mladých na ružomberských sídliskách a segregovaných lokalitách, mapovať ich potreby a ponúkať preventívne a intervenčné služby priamo "na ulici".

Problém, ktorý projekt rieši

Deti a mládež ohrozené sociálnym vylúčením, s komplikovanou rodinnou a vzťahovou situáciou, s problémovým sociálnym správaním, deti "ulice" sa v situácii pandémie a súvisiacich opatrení stali viac osamotené, izolované a ponechané vo svojich ťažkostiach samé na seba. Inštitucionalizovaná výchovnovzdelávacia činnosť im bola tiež poskytovaná v obmedzenej miere (https://eduworld.sk/cd/tasr/7615/do-distancnej-vyucby-na-jar-sa-vobecnezapajalo-52000-ziakov). Záujmová, športová činnosť bola v značnej miere obmedzená. Tieto deti často nevyhľadajú pomoc samy a nevyvinú iniciatívu získať pomoc dospelých a organizácii, či už v dôsledku zlej životnej skúsenosti, sociálnej izolácie, strachu, nevedomosti o možnosti riešenia ich ťaživej situácie alebo úniku k rizikovému správaniu. Tento problém pandemická situácia ešte viac prehĺbila o čom svedčí aj nárast kontaktovania liniek pomoci (ipcko.sk). Aj naše služby v kluboch využilo kvôli obmedzeniam o 40% menej detí, museli sme ísť za nimi von - do terénu.

Organizácia: Mesto Ružomberok, Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu - PREROD

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Web: www.prerod.sk

Vyška grantu: 9 500.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia