Na ceste nie si sám

Trenčín


Náš projekt kreatívne a inovatívne pomôže trom lokálnym chráneným dielňam Aliis, Kaviareň Na Ceste a Baliareň Na Ceste získať zákazky v zložitom čase pandémie, čím sa zvýši šanca pre zamestnancov so zdravotným znevýhodnením udržať si pracovné miesto a ďalej sa začleňovať do spoločnosti. Dosiahneme to prepojením sa s výtvarníkmi a zadaním výroby darčekových predmetov. Tematiku podporovaného zamestnávania navyše priblížime verejnosti prípravou videofilmu a usporiadaním troch podujatí so známymi osobnosťami z regiónu. Dielne sa zviditeľnia a zvýšia šance získať ďalšie zdroje na svoju prácu. Aktivity zrealizujeme prirodzene, ohľaduplne, s cieľom podnietiť dlhodobejší vzťah s komunitou.

Problém, ktorý projekt rieši

Začlenenie ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti považujeme za naplnenie ich ľudských práv. Chceme, aby boli akceptovaní takí, akí sú, aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať svoj život a priateľov. Už niekoľko rokov preto spolupracujeme s DSS Adamovské Kochanovce a Rotary Club Trenčín Laugaricio na rozvíjaní podporovaného zamestnávania v regióne a na procese deinštitucionalizácie. Pandémia najskôr výrazne obmedzila počet návštevníkov Kaviarne Na Ceste a neskôr zabránila klientom z DSS dochádzať z Adamovských Kochanoviec do zamestnania do Trenčína. Pokles zákaziek zaznamenala aj Baliareň Na Ceste. Zriaďovatelia robia čo môžu, avšak každá reálna pomoc je v tomto období vítaná. Ukazuje sa, že v budúcom roku bude pre nich kľúčové získať nové zákazky, priviesť nových návštevníkov, zvýšiť povedomie o svojej činnosti. K tomu je potrebné ďalej vysvetľovať prínosy podporovaného zamestnávania a hľadať pravidelných podporovateľov.

Organizácia: Nezisková organizácia Voices

Región realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Web: www.voices.sk

Vyška grantu: 7 500.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia