Putovná komunitná obývačka - Aby dobrovoľníctvo nevymrelo ...

Modrý Kameň


Projekt má za cieľ vytvoriť "komunitnú obývačku", verejný priestor, kde sa budú ľudia stretávať, diskutovať a aktivizovať sa. Bude rozvíjať krit. myslenie a vychovávať k dobrovoľníctvu. Obývačka bude "putovná", aktivity prinesieme na netradičné miesta - verejné priestory ako námestie, park či ihrisko. Cieľom je aj realizácia 3 pilotných stretnutí s myšlienkou zachrániť posledné 3 dobrovoľnícke organizácie v meste. Pandémia ohrozila hromadné podujatia v uzavretých priestoroch. Ľudia sa čoraz viac uzatvárajú do svojich domovov a pretrhávajú sociálne väzby. Sociálne siete nemôžu nahradiť osobné stretnutia. Oživovanie verejných priestorov môže byť nástroj na spoločenské zmeny.

Problém, ktorý projekt rieši

Mesto Modrý Kameň trpí nedostatkom dobrovoľníkov a aktívnych ľudí, ktorí by sa zaoberali problémami verejného života v meste. V súčasnosti existujú v meste už len 3 dobrovoľnícke združenia, pričom všetky pomaly zanikajú. Mesto má bohatú tradíciu čo sa týka dobrovoľného hasičského zboru (vznik v pol. 19. storočia), dychovej hudby Hradčianka (takmer 90 rokov existencie) alebo výskytu Gaštana jedlého (najväčšia gaštanica na Slovensku, vznik v 16. stor., dnes kvôli rakovine kôry a neriešeniu situácie prakticky zaniká - činnosť ochranárskeho združenia Sativa je v útlme). Toto sú len najviditeľnejšie charakteristiky mesta, pričom všetky tri z nich sú na pokraji zániku. V meste neexistuje dostatok mladých aktívnych ľudí, ktorí by tieto tradície udržiavali či rozvíjali. Tieto organizácie (aj väčšina obyvateľov mesta) trpia "izoláciou" pred okolitým svetom, mnohé veci, ktoré inde fungujú, sú pre nich nepredstaviteľné. Obyvatelia trpia aj sociálnou izoláciou, pretrhávajú sa komunitné väzby.

Organizácia: Dobrý Kameň

Región realizácie projektu: Banskobystrický kraj

Vyška grantu: 6 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia