Na blízkosti blízkych nám záleží

Prešov


Počas našich aktivít so seniormi sme narazili na problém v pobytových zariadeniach sociálnych služieb a na oddeleniach starostlivosti o dlhodobo chorých, kde počas ich uzatvorenia z dôvodu opatrení súvisiacich s Covid 19 boli seniori dlhé obdobie bez priameho kontaktu so svojimi príbuznými a to sa negatívne podpísalo pod ich zdravotný ale hlavne psychický stav. Z tohto dôvodu chceme vyrobiť prototyp návštevného domčeka, ktorý by v čase pandémie alebo chrípkovej epidémie slúžil ako bezpečné miesto na stretávanie sa obyvateľov pobytových zariadení so svojimi príbuznými a počas bežného obdobia sa bude dať využiť na terapeutickú činnosť seniorov.

Problém, ktorý projekt rieši

Od februára prichádzame do kontaktu so seniormi, pomáhame ako vieme, riešiť túto špecifickú situáciu a popri tejto našej práci sme narazili na problém odlúčenia seniorov v pobytových zariadeniach. Hľadali sme možnosti prostredníctvom telekomunikačných zariadení, kývaním a pozdravmi na diaľku cez ploty a brány, odkazmi a spomienkovými predmetmi, ktoré bezpečne doručoval personál – skrátka robili sme, čo sme mohli. Pred necelým mesiacom nám skrsol v tíme nápad, vytvoriť nejaký priestor, kde by sa mohli seniori bezpečne stretnúť s blízkymi aj v čase pandémie. V každom zariadení je to individuálne a tak sme vymysleli návštevný domček, ktorý sa dá umiestniť takmer všade. Navrhli sme jeho koncept, vyriešili technické detaily, konzultovali s RÚVZ a ďalšími kompetentnými inštitúciami a máme model, ktorý chceme ako prototyp postaviť a skúšobne umiestniť v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata.

Organizácia: Inštitút aktívneho bývania

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: http://institutab.sk/

Vyška grantu: 9 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia