myTEEN - dajme šancu zdravému vývoju teenageriek

Bratislava


Alarmujúce výskumy hovoria, že slovenské dievčatá vykazujú najnižšiu hladinu životnej spokojnosti v Európe. S cieľom zlepšiť životný štýl teenageriek vytvoril Benitim pilotný celoročný športovo psychologický kurz myTEEN na školách. Kurz sa skladá z tréningov v telocvičniach, edukácie o stravovaní, zo stretnutí s mentormi, ktorí pomôžu dievčatám s psychohygienou a vytvoria priestor pre otázky. Kurz podporuje komunitno-vzdelávací IG profil myteenprebaby. Situácia COVID-19 pozastavila realizáciu kurzov. Preto pomoc dievčatám prenášame na IG profil, kde s odborníkmi tvoríme obsah pre dievčatá z celého Slovenska. S otvorením škôl opätovne spustíme osvetu na školách a otvorenie kurzu.

Problém, ktorý projekt rieši

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti športu na základných školách máme možnosť sledovať životný štýl teenegeriek. Tie prestávajú športovať, sú citlivé na výber aktivity. Dievčatá sa uzatvárajú, majú problém so vzťahmi v škole, v rodine. Trpia psychickými poruchami (úzkosť, depresie, sebapoškodzovanie) a rizikovým správaním (šikana, promiskuita, konzumácia škodlivých látok). Iba 4,4 % slovenských dievčat vo veku od 11 – 15 rokov sa cíti byť peknými a až 75 % si myslí, že potrebuje schudnúť. Vo svete ich je so sebou spokojných priemerne až 79 %. Sociálne siete ovplyvňujú správanie dievčat. Pomoc školských psychológov je obmedzená. Školské predmety nezahŕňajú preventívnu psychologickú výchovu, ani edukáciu o zdravom životnom štýle – strava, mentálna rovnováha, spánok, pohyb. Atraktívny šport, ako základný pilier zdravého životného štýlu, na školách pre teenegerky absentuje. Dievčatám sa venuje nedostatočný priestor zo strany rodičov a aj štátu.

Organizácia: BENI klub

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: http://www.benitim.sk

Vyška grantu: 5 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia