Corvus for blind 3.0 - nevidiaci vďaka technológiám neopustení

Ružomberok


"Zostaňte doma" je jedno z charakteristických hesiel súčasnej doby, ktoré mnohých ľudí napĺňa nádejou, že proti chorobe, s ktorou dnes bojuje celý svet dokážeme týmto spôsobom účinne zabojovať. Tieto slová však na druhej strane pôsobia i mrazivo najmä v komunitách akou sú aj ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím, kde odkázanosť na pomoc iných a kontakt s inými je nevyhnutnosťou pre ich dôstojný život. Mnoho našich priateľov, ku ktorým denno denne dochádzali ich asistenti ostalo zo dňa na deň bez pomoci. A tak dnes chceme vyvinúť sadu účinných online smart nástrojov, ktoré by dôsledky krízy dnešných dní eliminovali a ktoré by dokázali zabezpečiť, aby každý nevidiaci bol i dnes neopustený.

Problém, ktorý projekt rieši

Ako každý deň i dnes Lenka čaká na svoju asistentku. Majú v pláne prať, žehliť, okolo 3 Lenkiných malých detí je roboty viac než dosť. Lenka nevidí, preto je rada keď jej asistentka môže tým či oným pomôcť. Lenka deťom aj keby veľmi chcela nepoukazuje obrázky z rozprávkovej knižky, nezistí, či sa nohavice od trávy dobre oprali. S asistentkou má väčší pocit istoty, bezpečia, všetko ide oveľa ľahšie. No miesto zvončeka pri dverách zvoní telefón a asistentka, ktorá sa veľmi bojí toho, čo sa okolo deje, Lenke oznamuje, že nepríde. A neprišla už 8 mesiacov. To je doba, po ktorú ku dňu písania tejto žiadosti ľudia v našej krajine bojujú so zákernou pandémiou. Za jeden z najdôležitejších nástrojov na tento boj si spoločnosť vyvolila izoláciu. Vzďaľujeme sa od seba, dodržiavame odstupy, obmedzujeme kontakty. Opäť tu máme zákaz vychádzania. No ako každý liek pomáha, má i vedľajšie účinky, súčasné opatrenia často veľmi komplikujú až znemožňujú dôstojný život mnohým ľuďom so zrakovým postihnutím.

Organizácia: Stopka n.o. (od 30.11.2020 zmena názvu organizácie na Touch&Speech n.o.)

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: www.stopka.sk

Vyška grantu: 10 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia