Živá sociálna sieť

Bratislava-Rača, Krasňany


Cieľ projektu Živá sociálna sieť je na základe existujúcich komunitných vzťahov vybudovať bohatú sociálnu sieť, kde sa budú ľudia môcť zapojiť do rôznych druhov aktivít, ponúknuť iným svoje znalosti, služby, vedomosti. Vytvoríme prepojenia ľudí, kde si každý nájde svoje miesto, budeme sa navzájom učiť, tráviť spolu čas a tvoriť spolu niečo aj pre iných. Sociálny priestor tým bude bezpečnejší, aktívny a vzťahový. Pre všetky aktivity máme Plán A (osobný) a Plán B (online), čo prispeje k udržaniu blízkosti aj počas korony a nabudenie po jej uvoľnení. Čisté online aktivity sú málo atraktívne, sme nimi unavení, prepojíme ich teda vždy s niečím hmotným, osobným, kde budú ľudia v offline kontakte.

Problém, ktorý projekt rieši

V Krasňanoch vnímame chuť žiť komunitne, prirodzene sa stretávať a vymieňať si všetko od oblečenia, cez skúsenosti a nápady a pomáhať si. Takto roky funguje Rodinné centrum Ráčik, ktoré vytvára bezpečnú sociálnu sieť pre mladé rodiny a menšie deti. Dospelí sa vedia združovať podľa svojich možností a potrieb, ale chýbal im k tomu otvorený priestor. A bez ponuky ostala veľká časť starších detí a tínedžerov, pre ktorých okrem platených krúžkov nebolo dlho v ponuke nič. Rozhodli sme sa vyplniť túto medzeru, vytvoriť priestor, kde budú dospelí aj dospievajúci môcť zorganizovať ľubovoľnú aktivitu a ponúknuť ju svojim susedom. Pofľakovanie sa po sídlisku s kamarátmi je v tínedžerskom veku dôležité, ale ak je bez alternatívy a korekcie, môže prinášať problémy, preto sa im odborne bude venovať Mládež ulice v nízkoprahovom centre, kde môžu tráviť voľný čas, rozprávať sa o tom, čo ich trápi, klásť otázky a budovať vzťahy s dospelými, ktoré ich môžu formovať a zapojiť ich do života sídliska.

Organizácia: Stará jedáleň, o. z.

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://starajedalen.sk/

Vyška grantu: 6 150.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia