Expanzia do ticha

Trenčín


Rozsiahly svah v ťažko prístupnom teréne (v minulosti terasovitý), si vyžaduje značnú starostlivosť, nakoľko sa na ňom nachádzajú náletové dreviny, niektoré sú poškodené či choré. Motiváciou pre obnovu je veľký potenciál a čaro záhrady a hojná návštevnosť už zrekonštruovanej dolnej časti, ktorá je využívaná nielen v lete ale i počas jesene a adventu. Svah chceme postupne upraviť a vrátiť život aj do tejto menej prístupnej časti. Základným predpokladom pre plnohodnotnejšie využitie záhrady je sprístupnenie svahu exteriérovými schodmi. Ďalším krokom bude výsadba v ľavej časti schodiska kríkmi s jedlými plodmi. Táto výsadba bude plniť funkciu živého plota a oddelí záhradu od farských schodov.

Problém, ktorý projekt rieši

K aktivitám Centra pre rodinu patrí organizácia kurzov a podujatí a aktivít, ktorými sa snažíme plniť naše poslanie, ktorým je podpora rodiny aj jej členov. Nakoľko sa počas pandémie Covid ukázalo, že v exteriéri je možné uskutočňovať niektoré naše aktivity, rozhodli sme sa rozšíriť vonkajšie priestory o exteriérové schodište s odpočívadlami, lavičkami a jedlým živým plotom. Projektom chceme riešiť zanedbanú a nevyužívanú časť svahu v záhrade, nachádzajúcu sa pod mestskými hradbami, ktorá ponúka netradičný výhľad na centrum mesta. Príčinou súčasného stavu je skutočnosť, že doposiaľ sa o svah nikto nestaral. Po vyčistení tohto miesta sa nám ponúkol priestor s potenciálom pre znova vrátenia terasovitého charakteru svahu ako aj vytvorenie osobitého miesta pre oddych v tichu mimo centrum mesta. Veríme, že realizovaním tohto projektu bude komunitná záhrada CPR vyhľadávaným miestom nielen zo strany bežných návštevníkov, ale tiež vznikne tiché miesto pre rozhovor a rôzne formy poradenstva.

Organizácia: CPR Trenčín

Región realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Web: https://www.cprtrencin.sk/

Vyška grantu: 5 894.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia