Cena Absynt - škola reportáže s vydavateľstvom Absynt

Žilina


Cena Absynt vytvára priestor pre dobrovoľnú mimoškolskú činnosť študentov gymnázií na území žilinskej župy. Žiaci si preverujú schopnosť kriticky myslieť, písať odbornú recenziu, tvoriť vlastnú reportáž a precvičovať sa v rečníctve. Vďaka sérii webinárov s fundovanými lektormi mali študenti v čase prvej vlny pandémie možnosť získať žurnalistické a recenzentské zručnosti z domu. Oproti predchádzajúcemu ročníku stúpol záujem o účasť vo voliteľných kategóriách viac ako päťnásobne. Kvalitatívny nárast sútaže sa odrazil v merateľných publikačných výstupoch ocenených prác. Cieľom nového ročníka je skvalitniť úroveň študentských výstupov v oblasti reportáže, recenzie a rečníctva.

Problém, ktorý projekt rieši

Spoločnosť čelí alarmujúcemu stavu čitateľskej gramotnosti súčasnej mladej generácie, ktorý je prehlbovaný nedostatočným záujmom o riešenie daného problému z pohľadu riaditeľov gymnázií. V roku 2018 z výsledkov PISA testov vyplynulo, že len 1 z 20 slovenských žiakov zvláda vyriešiť komplexné úlohy z čitateľskej gramotnosti. Priemerný výkon Slovenska je pod priemerom krajín OECD. Danému problému by sa v súčastnosti, počas pandémie koronavírusu, malo venovať ešte viac pozornosti, keďže sme v blízkej minulosti boli svedkami ľahkého a masívneho šírenia dezinformácii a žiadnej výraznejšej aktivity s cieľom uvedenú situáciu zmeniť. Medzi príčiny úpadku čitateľskej gramotnosti určite patrí aj nedostatočná percepcia kníh, ich analýza odborníkmi, úpadok rečníckeho umenia a kritického myslenia žiakov stredných škôl. Napokon celoslovenská úspešnosť maturitného testu zo slovenčiny mali v roku 2019 na gymnáziách hodnotu len 63 %.

Organizácia: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku, Žilina

Región realizácie projektu: Žilinský kraj

Web: https://gbza.eu

Vyška grantu: 10 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia