Knižné taxi

Snina


Mestská knižnica v Snine, ktorá je súčasťou Mestského kultúrneho a osvetového strediska, začala počas obdobia prvej vlny koronakrízy realizovať službu občanom s názvom "Knižné taxi", ktorá sa stretla s pozitívnou odozvou. Čitateľom boli brány knižnice zatvorené, avšak veľmi jednoduchým telefonickým alebo online objednaním si mohli zadovážiť knižné tituly, ktoré im zamestnanci knižnice priviezli až domov. Spríjemňovali sme tak našim čitateľom dlhé chvíle, počas ktorých im bolo odporúčané zotrvať v bezpečí domovov. Zároveň sme neboli nútení pristúpiť k nepopulárnemu znižovaniu stavu zamestnancov, keďže ich náplňou práce bolo pripravovať jednotlivé objednané knižné tituly a ich následný rozvoz.

Problém, ktorý projekt rieši

Keď nejde Mohamed k hore, ide hora k Mohamedovi - ako hovorí staré príslovie - čitateľom našej mestskej knižnice bol zamedzený prístup ku knižným titulom počas obdobia sťaženého užívania v prvej vlne koronakrízy, preto sme pristúpili ku krízovému riešeniu tohto problému. Avšak tento projekt je nákladný z hľadiska dopravy, hygieny i nákupu samotných aktuálnych titulov i vyťaženosti pracovníkov. Podporou tohto projektu podporíte nielen ľudí, ktorí sa k potrebným titulom nedostanú a sú pre nich nevyhnutné pre napríklad študijné potreby, ale i tých starších, či slabších, ktorí pre svoju zdravotnú bezpečnosť zotrvávajú doma a vyhýbajú sa tak sociálnym kontaktom.

Organizácia: Mestská knižnica Snina

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: https://www.kulturasnina.sk/

Vyška grantu: 6 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia