MOODRE REČI

Modra


Projekt MOODRE REČI je pokračovaním úspešne realizovaných aktivít pod rovnakým názvom v roku 2020. Zakladá sa na stretnutí pri zaujímavých a aktuálnych témach s odborníkmi v danej oblasti. Diskusné prednášky z oblasti spoločenských vied, vedy, kultúry a umenia, histórie poskytujú neformálny priestor pre vzdelávanie sa a otvorenú diskusiu komunity k daným témam, v čom vidíme veľký spoločenský prínos projektu. Obdobie pandémie nás donútilo upustiť od živej formy a hľadať možnosti ako ich preniesť do online priestoru. Cieľom projektu je v roku 2021 nadviazať na obľúbený formát a pripraviť ďalšiu sériu 12 diskusných prednášok s možnosťou ich živého prenosu a diskusie cez online priestor.

Problém, ktorý projekt rieši

Pre obmedzenia vyplývajúce z opatrení sme museli obmedziť a následne zrušiť stretávanie sa v priestoroch Lýcea. Naša cieľová skupina je komunita z regiónu, ktorá sa u nás stretávala na diskusných prednáškach, kurzoch, podporných skupinách, pri dobrovoľníckej činnosti. Formovala početnú skupinu aktívnych členov, pravidelných návštevníkov, podporovateľov aktivít. V tomto období je jedným z riešení online priestor, cez ktorý chceme sprostredkovávať aj diskusné prednášky, na čo nám chýba potrebné technické vybavenie. Pozastavením všetkých aktivít sme prišli aj o dobrovoľné príspevky, z ktorých sme hradili náklady spojené s organizovaním diskusných prednášok. Poslednú diskusiu sme uskutočnili 5.10.2020 s témou duševného zdravia, mohlo sa jej zúčastniť len 20 ľudí. Bola prvá, z ktorej sme vyhotovovali záznam a zverejnili ju na sociálnej sieti. Za menej ako 20 dní od zverejnenia, má viac ako 470 pozretí, čo je dôkaz, že o prenosy je záujem.

Organizácia: Presahy, o.z.

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: https://www.presahy.sk/

Vyška grantu: 7 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia