Komunitný EKORAJ

Svidník


Naša škola sa nachádza na okraji mesta v nádhernom prírodnom prostredí, plnom zelene, ihličnatých i listnatých stromov. Susedí s veľkým sídliskom, kde absentuje bezpečná komunitná zóna. V areáli školy máme vybudovaný bylinkový naučný chodník, bylinkovú hriadku, kyslíkovú cestu, oddychové oázy. Naším cieľom je vybudovať Ekoraj – miesto, kde chceme v otvorenom spoločenstve meniť zmýšľanie ľudí i miesto, kde sa dá zažiť spoločenstvo, oddýchnuť, tráviť čas s rodinou, známymi, priateľmi. Chceme vybudovať multifunkčný priestor - Open Repair Cafe and Tee a ekoučebňu. Bude mať viaúčelové využitie – oprava vecí, burzy, swapy, workshopy, bylinkáreň, besedy pri čaji a káve, na vyučovanie a krúžky.

Problém, ktorý projekt rieši

1. V blízkosti sídliska absentuje zóna, ktorú by mohli občania využívať aj v tomto čase pandémie. Na prechádzky, oddych ale aj zmysluplné trávenie s aktivitami, ktoré sme spomínali v úvode. Areál školy je dostatočne veľký, kde by mohli nerušene tieto aktivity prebiehať aj počas pandémie, všetky by sa konali v exteriéri. 2. Mesto Svidník v separácií odpadu patrí na koniec v rebríčku miest. Máme chuť to zmeniť. A preto sme sa rozhodli nenásilným spôsobom tieto veci u nás meniť. Ak nadchneme našich žiakov, rodiny, obyvateľov sídliska určite to prenesú do svojich rodín a ďalej. Je dôležité meniť myslenie ľudí, aby sa v budúcnosti správali zodpovedne, ovplyvňovali svoje okolie a menili svet aj takto. 3. V našom meste nemáme podobný komunitný park, ak by sa nám podarilo vybudovať náš, vedeli by sme ho ponúknuť aj iným neziskovým organizáciám a aj samotnému mestu na realizáciu komunitných akcií.

Organizácia: Cirkevná základná škola sv. Juraja, Sovietskych hrdinov, Svidník

Región realizácie projektu: Prešovský kraj

Web: https://czssk.edupage.org/

Vyška grantu: 5 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia