Knižnica bližšie čitateľom

Bratislava


Sprístupníme literatúru ľuďom, ktorým pandémia skomplikovala prístup k službám knižnice. Pre seniorov a pohybovo obmedzených ľudí zabezpečíme donášku kníh cyklokuriérom, sériou vzdelávacích online videí budeme rozvíjať čitateľskú komunitu. Seniorom a zdravotne znevýhodneným, ktorí nemôžu prísť do knižnice, ponúkneme rozvoz kníh (začali sme už počas 1. vlny). Výzvou je rozšíriť užívateľov, rozvoz nastaviť systematickejšie, ekologickejšie – cyklokuriérom. Alternatívou vzdelávacích aktivít bude online cyklus o čítaní. Reaguje na potreby ľudí počas izolácie: online komunikácia, techniky čítania, výber knihy či žánru (Ako čítať na mikrofón, Ako čítať a neunaviť oči, Ako čítať komiksy...)

Problém, ktorý projekt rieši

Prvá vlna pandémie priniesla obmedzenia služieb knižnice a pre zraniteľné skupiny obmedzenie pohybu, teda aj možnosti vzdelávania a trávenia voľného času. Seniori a zdravotne znevýhodnení patria medzi najizolovanejšie a najohrozenejšie skupiny, keďže veľmi nevyužívajú online prostredie. Sťažený prístup k čítaniu chceme tejto komunite uľahčiť, keďže knihy a tlač sú ich zdrojom informácií a rozptýlenia. Zabezpečením rozvozu kníh priamo domov im veľmi pomôžeme. Počas 1. vlny sa osvedčil testovací rozvoz pre slabozrakých. Rozšírenie na seniorov a inak znevýhodnených predstavuje systematickejšiu organizáciu rozvozu. Cyklokuriér je voľba s ekologickým podtextom a perspektívou spolupráce s dobrovoľníkmi. Vzdelávací online cyklus Ako čítať, zameraný na rozvoj mäkkých zručností v oblasti čítania, literatúry, online komunikácie, streamovania, reflektuje potreby ľudí počas pandémie. Reaguje na zvýšené požiadavky online komunikácie a ponúka alternatívu ku vzdelávacím a kultúrnym podujatiam.

Organizácia: Mestská knižnica v Bratislave

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: https://www.mestskakniznica.sk/

Vyška grantu: 7 000.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia