Mosty do minulosti

Celé Slovensko


V rámci projektu by sme radi vytvorili spoločenskú hru o histórii určenú do škôl a domácností. Hra by prepájala tieto dve prostredia nasledovným spôsobom: 1) na hodinách dejepisu 8. a 9. ročníka ZŠ by hra bola využitá ako nástroj pre neformálne vzdelávanie - prostredníctvom hry by žiaci dostali zadanú úlohu na vybranú tému; 2) úlohu by žiak nemohol splniť sám - pre jej vypracovanie sa totiž musí pozhovárať so svojimi rodičmi či starými rodičmi o ich minulosti a mladosti. Projekt si teda dáva za cieľ čiastočne obnoviť rodinnú naratívnu tradíciu, umožniť mladým ľudom spoznávať (nielen politické) dejiny aj cez príbehy svojej vlastnej rodiny, a tým im priblížiť a uľahčiť pochopenie 20. storočia.

Problém, ktorý projekt rieši

Projekt by mal riešiť neznalosť dejín, nielen národných, ale aj rodinných. Väčšina mladých ľudí nevie, ako prežívali svoj život a dejinné udalosti ich starí rodičia. Keď na hodinách dejepisu preberajú druhú polovicu 20. storočia, často si neuvedomujú, že ide o udalosti, ktoré ich babka či dedko prežívali osobne, či už ako priami alebo nepriami aktéri. Projekt zároveň môže nepriamo riešiť a ovplyvňovať funkčnosť medzigeneračnej komunikácie. Ako hovorí napr. publikácia "Rozprávanie a mlčanie - Medzigeneračná komunikácia v rodine" (od autorskej trojice Monika Vrzgulová, Ľubica Voľanská, Peter Salner z Ústavu etnológie SAV) technologický rozvoj posledných rokov podporil zručnosť mladej generácie narábať s virtuálnymi komunikačnými prostriedkami, no zároveň nepriaznivo ovplyvnil schopnosť komunikovať v osobných rozhovoroch. Hra si dáva za cieľ aj tento problém čiastočne riešiť.

Organizácia: OZ Budúcnosť pre minulosť

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Vyška grantu: 6 650.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia